รายงาน

หน้าแรก รายงาน หน้า 24

สโมสรซูรอนำเสนอแนวคิด : เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

สโมสรซูรอ เป็นสโมสรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาต่างๆ ระหว่างบุคคลที่หลากหลาย นำเสนอแนวคิด เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

วรรณดี ทองเกลี้ยง …นักสู้แห่งบ้านท่าด่าน

ตั้งแต่สูญเสียสามีไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เธอต้องกลับกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูลูกสาวสามคนและแม่วัยแปดสิบกว่าอีกหนึ่งคน

ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ของ “วภา สุทธิมาส”

เธอซื้อที่ดินบริเวณกรือเซะ เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว อยู่มาก่อนเกิดเหตุกรือเซะเกือบสิบปี แต่เมื่อมีเหตุการณ์วิถีชีวิตเธอและครอบครัวก็ต้องเปลี่ยนไป

เรื่องล่าสุด