หน้าแรก ข่าวในประเทศ

จนท.รพ.นราธิวาสฯ แถลงหนุนแก้กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยัน “ไม่เลิกบัตรทอง ไม่ลิดรอนสิทธิ”

ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมแถลงสนับสนุนการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ทั้ง 14 ประเด็น พร้อมยืนยัน “ไม่เลิกบัตรทอง ไม่ลิดรอนสิทธิ”

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมทักษิณา อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ทั้ง 14 ประเด็น “ไม่เลิกบัตรทอง ไม่ลิดรอนสิทธิ” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะข่าวลือเกี่ยวกับการเลิกใช้บัตรทอง เนื่องจากการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545

 นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งย้ำว่า การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เป็นเรื่องของการปรับแก้การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ได้กระทบสิทธิประโยชน์ใดๆ ของประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ทั้ง 14 ประเด็น และยืนยันว่า การสนับสนุนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องต่อผู้ป่วยที่ใช้บัตรทอง ผู้ป่วยที่ใช้บัตรทองสามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ การดำเนินการแก้ไขเป็นในเรื่องของการดึงเงินเดือนของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากระบบประกันสุขภาพ และแก้เพื่อไม่ให้มีการงบประมาณในระบบประกันสุขภาพไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น โดยมุ่งหวังให้นำงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาบริหารพัฒนาโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ทั่วถึง

       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวด้วยว่า ในภาพรวมนั้นการใช้บัตรประกันสุขภาพบัตรทอง ถือว่าเป็นการสร้างความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนทุกคน โดยเป็นบัตรที่ไม่ต้องมีการสำรองเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในขั้นต้นเลย ทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นั้น มีการนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ และการชดเชยจากการจัดสรรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งน้อยกว่าการใช้จ่ายจริงของโรงพยาบาลฯ และปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วยระบบบัตรทอง คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลนราธิวาส จึงยินดีสนับสนุนการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย

ที่มา: http://www.manager.co.th/