หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯปัตตานี อัพเดทโควิด-19 ปัตตานีมีเพิ่ม สั่งด่วน ! ท้องถิ่นเกาะติดคนไทยกลับจากมาเลฯและเกาหลี

อัพเดทสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กรณี มุสลิมที่เดินทางไปร่วมงาน Qudamak Ulamak Malaysia 2020″ ที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยวันนี้ 19 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้แถลงข่าวพบผู้ป่วยโรค COVID -19 ที่เดินทางไปร่วมงานที่ประเทศมาเลเซีย ในส่วนของจังหวัดปัตตานีแล้ว 7 ราย ทั้ง 7 หมู่บ้านพร้อมปิดตัวเอง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณห้องโถ่งชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมผู้นำทางศาสนา ผู้แทนฝ่ายทหาร ตำรวจ ร่วมแถลงข่าวพบผู้ป่วยโรค COVID -19 ในกลุ่ม 132 คน ที่เดินทางไปร่วมงาน”Qudamak Ulamak Malaysia 2020″ ที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2563 ในจำนวนนี้ มีบุคคลจากจังหวัดปัตตานีเข้าร่วม 30 คน ขณะนี้เจอตัวครบทั้งหมด แล้ว พบว่าอยู่ในพื้นที่ 25 คน และยังไม่กลับเข้ามาอีก 5 คน ซึ่งในจำนวน 25 คน มีไข้สูง 7 คน

โดยวันนี้ได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า ทั้ง 7 คน มีเชื้อไข้ COVID -19 โดย 1 ใน 7 คน ได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 และอีก 6 คน เข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 สิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ คือ บุคคลที่สัมผัส 7 คนเหล่านี้ ในห้วงวันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 จังหวัดปัตตานี ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 มีนาคม 2563 ที่สำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้ คือ มาตรการในการป้องกันและสกัดกั้นผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และมาตรการในการยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศ

สำหรับหมู่บ้าน ที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ได้มีการออกคำสั่งเพื่อปิดการเดินเข้า –ออก ของคนในหมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอยะรัง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม หมู่ที่ 3 ตำบลปิตุมุดี , อำเภอโคกโพธิ์ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 ตำบลนาประดู่ และหมู่ที่ 3 ตำบลปากล่อ , อำเภอหนองจิก 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา และหมู่ที่ 1 ตำบลคอลอตันหยง รวม 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ของจังหวัดปัตตานี

 

วันเดียวกันได้มีหนังสื่อคำสั่งจากกระทรวงหาดไทยถึงหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้คัดกรอง ติดตาม รายงานสถานการณ์ของบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศที่มีพื้นที่ระบาด โดยเฉพาะมีคำสั่งให้ติดตามประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2563 โดยให้มีการรายงานผลมายังจังหวัดทราบภายในวันที่ 20 มีนาคมนี้