หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

รองนายกฯสมคิด เยือนอิหร่าน ลงนามความตกลงร่วมกัน 5 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ อาทิ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนภาคเอกชนไทย เยือนประเทศอิหร่าน โดยมีการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจไทย-อิหร่าน และหลังหารือเสร็จมีพิธีลงนามความตกลงระหว่างไทยกับอิหร่านรวม 5 ฉบับ ได้แก่ 1.ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลไทยกับอิหร่าน 2.เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการเกษตร และวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 9 3.ความตกลงด้านความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี 4. หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีวะวัตถุและวัคซีน และ5.หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างบริษัทชินนาเจน ของอิหร่านกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของไทย