หน้าแรก บทความ

สามสัญญานแห่งวันสิ้นโลกที่ได้อุบัติขึ้นแล้วที่เมืองเมกกะฮ์

วันกียามะฮ์(วันสิ้นโลก) ถือเป็นรูก่นหนึ่ง(หลักศรัทธา)ข้อห้าของหลักความเชื่อของชาวมุสลิมที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนคต แต่ไม่มีแม้สักคนเดียวที่สามารถล่วงรู้ได้เกี่ยวกับวันเวลาสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ที่อาจเกิดขึ้น

แต่ทว่าอัลลอฮ์(ซบ.) ได้แจ้งให้ทราบผ่านทางท่านศาสนทูตของพระองค์ ที่ได้แจ้งถึงสัญญาณของวันดังกล่าว ซึ่งแผ่นดินเมกกะฮ์ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ท่านรอซูลได้ระบุไว้ถึงสัญญาณต่างๆ ที่บ่งบอกว่า วันสิ้นโลกใกล้เข้ามาเต็มที

สัญญาณต่างๆ ที่ได้ระบุไว้โดยท่านรอซูลดังกล่าวนี้ เมื่อก่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ทว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองเมกกะฮ์ ณ ตอนนี้ ถือเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์เช่นไรบ้างที่ได้ระบุไว้โดยท่านรอซูลมูฮัมหมัด(ซ.ล.)เมื่ออดีต

สามสัญญาณวันสิ้นโลกที่ได้ระบุไว้ในที่ได้ปรากฏขึ้นแล้วบนดินแดนเมกกะฮ์

1.จะมีตึกรามบ้านช่องที่สูงกว่ายอดเขา

ท่านนบีได้แจ้งว่าหนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโลกนั้นคือ เมื่อตึกอาคารที่สูงลิ่วกว่ายอดเขาจะปรากฏมากขึ้น

ตามการรายงานหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่า ตึกที่สูงจะทะยานเสียดฟ้า ท่านอิบนูชัยบะฮ์ได้รายงานนว่าจากยะอฺลาบิดาของเขาได้กล่าวว่า วันหนึ่งฉันได้เห็นเชือกอูฐของอับดุลลอฮ์ บิน อัมร จากนั้นเขาได้กล่าวว่า “ต่อไปพวกเจ้าจะได้เห็นการขุดเจาะแผ่นดินอย่างขนานใหญ่จะเกิดขึ้นที่เมกกะฮ์ มีการก่อสร้างตึกระฟ้า จงพึงทราบเถิดว่า แท้จริงแล้ววันสิ้นแล้วใกล้เข้ามาถึง” (HR. IbnuAbiSyaibahและ al-Arzaqi)

2-gunung-gunung-di-mekah-mulai-berlubang--y0292 . ภูเขาที่เมกกะฮ์จะถูกเจาะ

ท่านนบียังได้แจ้งอีกว่า วันสิ้นโลกจะปรากฏเมื่อภูเขาเลากาในเมกกะฮ์ทั้งหลายจะกลายเป็นรู (ถูกเจาะ) เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจสำหรับสังคมในช่วงสมัยของท่านนบี แต่ทว่าเรื่องดังกล่าวสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในยุคปัจจุบัน

ที่ตอนนี้ภูเขาเลากาในเมกกะฮ์ได้ถูกเจาะในรูปแบบอุโมงค์ ซึ่งเมกกะฮ์เองถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งอุโมงค์ ที่มีอุโมงค์หลายสิบเส้นสาย เฉพาะเมื่อปี 2011อย่างเดียว เมกกะฮ์เองได้มีการสร้างอุโมงค์เป็นจำนวนถึง 55 เส้นด้วยกัน โดยผ่านทางภูเขาต่างๆ

3-bayangan-kabah-tidak-lagi-tampak-y0263 . เงาของกะบะฮ์จะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป

ท่านนบี(ซ.ล.) ยังได้กล่าวด้วยว่า วันสิ้นโลกอาจจะมาถึงเมื่ออัล-ซะอะฮ์ได้ขวางกั้น จนกะบะฮ์ไม่มีเงาให้เห็นอีกต่อไป อัล-ซะอะฮ์ หมายถึงหนึ่งในความมหายของคำว่า วันสิ้นโลก

ในขณะที่ในภาษาอาหรับ อัล-ซะอะฮ์ ยังหมายถึง นาฬิกา สิ่งนี้ท่านเชคได้กล่าวไว้ว่า วันสิ้นโลกใกล้เข้ามาใกล้เมื่อเงาของหอคอยได้มาบดบังกะบะฮ์

ที่มา http://dakwatkhalifah.blogspot.my/2016/08/3-tanda-kiamat-di-mekah-yang-sudah.html