หน้าแรก English Corner

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว (24) : Natural Disasters

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านและยินดีต้อนรับสู่ English Corner ประจำสัปดาห์นี้ครับ ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้คงไม่มีข่าวใดที่จะสร้างความกลาหล และ ความตื่นตระหนกให้กับพวกเราไปมากกว่าข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นทั่วทั้งโลกในขณะนี้ และ ทางจังหวัดภูเก็ตของเราเองนะครับ

English Corner ประจำสัปดาห์นี้จะขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจต่างๆพร้อมทั้งวิธีใช้และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ หรือ Natural Disaster (แน้เฉฺ่อะรั่ล ดิแซฺ้ซเต่อะรฺ) กันนะครับ

Natural Disaster หรือภัยธรรมชาตินั้น มีลักษณะของสาเหตุของการเกิดทั้งสิ้น 6 ประเภทด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย

1. Geological disasters (จฺีเอ่อะล้าจิฺเคิ่ลฺ ดิแซฺ้ซเต่อะรฺ) หรือ ธรณีภิบัติภัย หรือภัยธรรมชาติทางธรณีวิทยา
2. Hydrological disasters (ไฮเดร่อะล้าจิฺเคิ่ลฺ ดิแซฺ้ซเต่อะรฺ) หรือ อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติทางอุทกวิทยา
3. Meteorological disasters (มี้ดิเอ่อะเร่อะล้าจิฺเคิ่ลฺ ดิแซฺ้ซเต่อะรฺ) หรือ ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา
4. Fires (ไฟ้เอ่อะรฺสฺ) หรือ อัคคีภิบัติภัย
5. Health disasters (เฮลฺธฺ ดิแซฺ้ซเต่อะรฺ) หรือ ภัยธรรมชาติทางสุขภาพ
6. Space disasters (สเปซฺ ดิแซฺ้ซเต่อะรฺ) หรือ ภัยธรรมชาติทางอวกาศครับ

โดยภัยธรรมชาติแต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะของภัยอยู่หลายอย่างด้วยกัน เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันที่ละคำเลยนะครับ คือ Geological disasters หรือ ธรณีภิบัติภัย ซึ่งก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนภาคพื้นดินหรือมีธรณีเป็นส่วนเกี่ยวข้องครับ ซึ่งประกอบไปด้วย avalanche (แอ๊เวฺ่อะแลนชฺ) หรือ หิมะถล่ม earthquake (เอ๊อธฺเควคฺ) หรือ แผ่นดินไหว และ volcanic eruption (วฺาลแค้หนิค อิรับฉั่น) หรือภูเขาไฟระเบิดครับ

ในส่วนของ Hydrological disaster หรืออุทกภัยนั้น แน่นอนอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมี flood (ฝลัด) หรือน้ำท่วม และ tsunami (ทฺสุน้าหมิ) หรือคลื่นยักษ์สึนามิ ที่คนไทยเรารู้จักกันดี และ limnic eruption (ลิ้มหนิค อิรับฉั่น) ซึ่งภัยภิบัติตัวสุดท้ายนั้นเราไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันเท่าไร มันคือการระเบิดที่เกิดขึ้นด้านล่างของทะเลทราบ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 เป็นจำนวนมากครับ

สำหรับภัยธรรมชาติประเภทที่ 3 หรือ meteorological disaster ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา หรือ ภิบัติภัยที่เกิดขึ้นจากสภาวะแปรปรวนทางสภาพอากาศครับ ภัยธรรมชาติประเภทนี้ประกอบไปด้วย blizzard (บริ้ซฺั่รฺด) ซึ่งมีชื่อเหมือนไอศครีมประเภทหนึ่งที่เรารู้จักกันดี หมายถึง พายุหิมะครับ cyclonic storm (ไซคล้าหนิค สตอรฺม) หรือพายุไซโคลน drought (เดร๊าทฺ) หรือ ภัยแล้ง hailstorm (เฮ้ลสตอรฺม) หรือ พายุลูกเห็บ heat wave (ฮี้ท เวฟฺ) หรือ คลื่นความร้อน และ tornado (ทอรฺเน้โด) หรือ พายุทอร์นาโดครับ

ภัยธรรมชาติประเภทที่ 4 หรือ fire คือภัยภิบัติที่มีสาเหตุจากไฟครับ ซึ่งก็คือ wildfire (ไว้ลฺดไฟเอ่อะรฺ) หรือไฟป่านั่นเองครับ

Health disaster หรือ ภัยธรรมชาติที่มีสาเหตุจากสุขอนามัย มีอยู่ 1 ประเภทคือ epidemic (เอะผิเด้ะหมิค) หรือการล้มตายของมนุษย์หรือสัตว์จำนวนมากเนื่องมาจากโรคระบาดครับ

และภัยธรรมชาติประเภทสุดท้ายของเราในสัปดาห์นี้ก็คือ Space disaster หรือ ภัยภิบัติทางอวกาศ อันประกอบไปด้วย impact event (อิ๊มแผ็คทฺ อิเวฺ่นทฺ) หรืออุกาบาตชน solar flare (โซ้เล่อะรฺ ฟเลรฺ) หรือพายุสุริยะ และ gamma ray burst (แก๊มเม่อะ เร เบอรฺสทฺ) หรือการระเบิดของรังสีแกมม่าในอวกาศครับ

ภัยธรรมชาติต่างๆที่ได้เรียนรู้กันไปในสัปดาห์นี้มีทั้งที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดี และ ที่ไม่คุ้นเคยก็มี มนุษย์อย่างเราต้องเรียนรู้่และทำความเข้าใจเพื่อที่จะอยู่กับมัน ป้องกัน และ รักษาตัวให้ได้ แต่ต้องไม่อยู่ในความตระหนกจนกระทั่งสูญเสียการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขไปนะครับ อย่างน้อยๆข้อดีของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในสัปดาห์นี้ ก็ทำให้ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหรืออ่านบทความหรือข่าวภาษาอังกฤษได้อย่างรู้เรื่องและเข้าใจมากขึ้นนะครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ