หน้าแรก English Corner

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว (18) : Hot

ผู้เขียนเห็นสเตตัสของเพื่อนๆแต่ละคนแล้ว กว่า 90% ออกจะเป็นการบ่นเกี่ยวกับสภาพอากาศในบ้านเราขณะนี้เสียมาก คงต้องยอมรับกันแล้วล่ะครับว่าฤดูร้อน หรือ summer (ซั่มเมอะรฺ) ได้เข้ามาเยือนบ้านเราแล้ว!

English Corner ขอตามกระแสคลื่นความร้อนขณะนี้เสียหน่อย ด้วยการนำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำศัพท์ hot (ฮาทฺ) ทั้งนี้ มิได้เพื่อจะเพิ่มความร้อนให้กับท่านผู้อ่านแต่อย่างใด หากแต่เพื่อให้ท่านผู้อ่านเห็นประโยชน์จากสภาพอากาศ ณ ขณะนี้กันนะครับ!

สำหรับคำคุณศัพท์ hot นั้น นอกจะจะมีความหมายว่า ร้อน แล้ว ยังมีความในเชิงเปรียบเทียบได้อีก โดยหมายความว่า เป็นที่นิยม หรือ popular (พ้าพึล่ารฺ) และนำแฟชั่น fashionable (แฟ้ชั่นเน่อะเบิลฺ) ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ‘Smartphones are very hot right now. I see everybody use them nowadays.’ “โทรศัพท์มือถือ smartphones ฮิตมากๆเลยนะช่วงนี้ ฉันเห็นทุกคนใช้มัน” และถ้าเรานำคุณศัพท์ตัวนี้มาขยายคำนามต่างๆ ก็จะทำให้คำนามตัวนั้นๆมีความหมายในเชิงเป็นที่นิยมหรือ popular ทันที เช่น a hot tip สำหรับคำนาม tip (ทิพฺ) แปลว่า คำแนะนำ ดังนั้นสำนวน a hot tip จึงมีความหมายว่า คำแนะนำที่มีประโยชน์หรือสำคัญครับ เช่น ‘He gave me a hot tip. I’m going to listen to his suggestion.’ “เขาให้คำแนะนำที่ดีมากกับผม ผมว่าจะฟังคำแนะนำของเขา” หรืออีกสำนวนหนึ่งคือ a hot topic ซึ่งมีความหมายว่า เรื่องที่กำลังมาแรงหรือสำคัญ ตัวอย่างประโยคเช่น ‘Climate change is a hot topic now.’ “การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังเป็นเรื่องที่มาแรงอยู่ขณะนี้”

สำหรับคนที่ตกอยู่ในตำแหน่งที่ต้องมีความรับผิดชอบนั้น ให้ใช้สำนวนนี้เลยครับ to be in a hot seat เช่น ‘To be the president of the company is in a hot seat.’ “การเป็นประธานของบริษัทนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสูง”

ขณะที่ถ้าเรานำคำว่า hot มาขยาย water (ว้อเด่อะรฺ) เป็นสำนวน to be in hot water หรือแปลตรงตัวว่าอยู่ในน้ำร้อน ซึ่งสำนวนนี้มีความหมายเปรียบเทียบคือ สถานการณ์ที่เราตกอยู่ในความยากลำบากอันเนื่องมาจากการที่เราทำผิดครับ ตัวอย่างเช่น ‘If you don’t listen to me, you will be in hot water for sure!’ “ถ้านายไม่ฟังฉัน นายจะต้องตกอยู่สถานการณ์ที่ยากลำบากแน่ๆ!”

สำหรับสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลว่าอารมณ์ร้อน เราจะใช้คำว่า to have a hot temper ครับ ซึ่งมีความหมายตรงตัวและจำได้ง่ายมากครับ ตัวอย่างเช่น ‘He always has a hot temper when it comes to working.’ “เขามักจะอารมณ์ร้อนเสมอเมื่อเขาทำงาน” โดยสำนวนนี้สำมารถเปลี่ยนให้เป็นคำคุณศัพท์ใช้ขยายคนได้ครับ คือ hot-tempered เช่น a hot-tempered man ครับ

สำนวนถัดไปในวันนี้คือ to be hot under the collar สำหรับคำนาม collar (ค้อเล่อะรฺ) นั้นหมายถึงปกเสื้อครับ การที่เราร้อนจนกระทั่งลงไปถึงปกเสื้อนั้น มีความหมายว่าโกรธมากครับ เช่น ‘He was hot under the collar after knowing that his wife had lied to him.’ “เขาโกรธมากหลังจากที่รู้ว่าภรรยาของเขาโกหก” ยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่า collar คือ collar bone ครับ ซึ่งมีความหมายว่า กระดูกไหปลาร้า

สำหรับสำนวนต่อมาจะเท่ากับสำนวนไทยคือ ลุกลี้ลุกลนเวลาที่เราทำความผิดแล้วไม่สามารถอยู่แบบปกติสุขได้ครับ สำนวนที่ว่านี้คือ to be like a cat on a hot tin roof หรือแปลตรงตัวคือ เป็นดั่งแมวที่อยู่บนหลังคาสังกะสีที่ร้อนระอุครับ ‘My son was like a cat on a hot tin roof when I told him that his teacher had called home.’ “ลูกชายของผมลุกลี้ลุกลนหลังจากที่ผมบอกเขาว่าคุณครูของเขาโทรมาที่บ้าน”

สำหรับสำนวนถัดไปในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวข้องกับ hot ก็คือ in hot pursuit ครับ หรือความหมายคือ การติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น ‘The police are in hot pursuit of the murderer who killed the 5-year-old girl.’ “ตำรวจกำลังติดตามฆาตกรที่สังหารเด็กหญิงอายุ 5 ขวบอย่างใกล้ชิด”

สำหรับสำนวนสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้คือ to blow hot and cold หรือแปลตรงตัวคือ เป่าลมออกมาเป็นร้อนบ้างเย็นบ้าง ซึ่งมีความหมายคือ การเปลี่ยนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับ ตัวอย่างเช่น ‘I’m blowing hot and cold about purchasing a new car.’ “ฉันกำลังเปลี่ยนใจเรื่องซื้อรถคันใหม่”

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้จาก English Corner ประจำสัปดาห์นี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ และหวังว่าท่านผู้อ่านจะไม่เครียดเกินไปกับอากาศร้อนๆในบ้านเราขณะนี้ สำหรับสัปดาห์นี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ