หน้าแรก คลิปวิดีโอ

ห­นังสั้นเรื่อง ประชาธิปตาย

หนังสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นโรงหนังประชาช­น อัปโหลดเมื่อ 12 พ.ค. 2009 ถึงจะเก่าหลายปี แต่ก็สะท้อนได้แม้ในปัจจุบัน