หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

“นิรามาน” ชี้สันติบาลขอข้อมูลนักศึกษามุสลิม “เลือกปฏิบัติ-มีอคติ -แทรกแซงสิทธิส่วนตัว”

“นิรามาน” ส.ส.อนาคตใหม่ ชี้สันติบาลขอข้อมูล นศ.มุสลิม ผิดหลักความเสมอภาค ระบุ “เลือกปฏิบัติ – มีอคติ – แทรกแซงสิทธิส่วนตัว”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน จากกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยื่นหนังสือจากตำรวจสันติบาล 1ไป ยังอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอให้แจ้งจำนวนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งให้ระบุนิกาย รวมถึงการตั้งชมรม-กลุ่ม ของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ประวัติประธานกลุ่ม หรือ ชมรม จำนวนสมาชิกและแนวทางการเคลื่อนไหวนั้น

นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวชัดเจนว่าผิดหลักความเสมอภาคในการใช้กฎหมายที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาตรา 27 ซึ่งมีหลักกำหนดไว้ชัดเจนว่า ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมาย กับบุคคลที่มีความต่างกันทาง เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะทางสังคม และที่สำคัญเรื่องความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในสังคมไทยเป็นอย่าง จะเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของตำรวจสันติบาลไม่อยู่บนหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งในประเด็นที่บอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องนี้ทางตำรวจสันติบาลต้องออกมาอธิบายให้ชัดเจนว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างไร

“เรื่องนี้ถือเป็นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัว การเลือกปฏิบัติทางศาสนา เป็นอคติและหวาดระแวงนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามโดยตรง และเป็นการแทรกแซงสถาบันการศึกษาซึ่งต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ ประเทศไทยเราต้องร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างความสามัคคีภายในประเทศ แสวงจุดร่วมและสมานจุดต่างที่เกิดขึ้นในสังคม ผมมั่นใจว่า หากเราปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเจตนาที่ดีและเพื่อความสงบสุขของประชาชนแล้ว เราจะสามารถร่วมกันพาประเทศก้าวผ่านความวุ่นวายที่มีอยู่ได้อย่างแน่นอน” นายนิรมาน กล่าว

ขอบคุณคลิป TPLTV