หน้าแรก รายงาน

รู้จัก “เรดิโอฟรีเอเชีย” องค์กรแม่ของสื่อ “เบนาร์นิวส์” กับคำถามใครคือเจ้าของตัวจริง??

หลัง “ฟาตอนีออนไลน์” ได้เผยแพร่รายงาน อันทำให้รู้ว่า “เรดิโอฟรีเอเชีย” คือองค์กรแม่ของ “เบนาร์นิวส์” สื่อที่รายงานว่า “การวางระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านตาบา อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส ตอนเช้าของวันอังคาร (6 ก.ย. 2559) รวมทั้งการโจมตีเป้าหมายในภาคใต้ตอนบนเมื่อวันที่ 10 ถึง 12 สิงหาคม เรื่อยมา เป็นฝีมือของกลุ่มบีอาร์เอ็น” จนทำให้สื่อเล็กๆ แนวเอ็นจีโอ ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก กลายเป็นโด่งดังในชั่วข้ามวันนั้น (คลิ๊กอ่าน “กลิ่นตุๆ! แฉเบื้องหลัง “เบนาร์นิวส์” ที่แท้ “รับทุน” รัฐบาลสหรัฐฯ อาจมีวาระซ่อนเร้น”)

รายงานชิ้นนี้จะพาไปรู้จักประวัติของ “เรดิโอฟรีเอเชีย” ผู้เป็นเจ้าของหรือให้ทุนสนับสนุน “เบนาร์นิวส์” ตามข้อมูลของวิกิพีเดีย เพื่อที่จะได้รู้ว่า ใครคือเจ้าของที่แท้จริงของสององค์กรแม่และลูกนี้!!

ความเป็นมาของ “เรดิโอฟรีเอเชีย” หรือ “วิทยุเอเชียเสรี” (Radio Free Asia – RFA)

“เรดิโอฟรีเอเชีย” หรือ “วิทยุเอเชียเสรี” (Radio Free Asia – RFA) เป็นหน่วยงานด้านการกระจายเสียงระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ออกอากาศและเผยแพร่ข่าวออนไลน์ ข้อมูล ความเห็น ไปยังผู้ฟังในเอเชียตะวันออก ตามเป้าประสงค์ของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ

วิทยุเอเชียเสรี หรือ RFA ได้รับเงินสนับสนุนจาก “คณะกรรมการการกระจายเสียง” หรือ Broadcasting Board of Governors (BBG) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดที่ไม่ใช่การทหาร และดูแลหน่วยงานด้านกระจายเสียงที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ

RFA เผยแพร่เนื้อหาใน 9 ภาษาเอเชียสำหรับผู้ชมใน 6 ประเทศ

ประวัติการก่อตั้ง

ในปี ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) วิทยุเอเชียเสรี ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกและให้ทุนสนับสนุน โดยองค์กรที่เรียกว่า “คณะกรรมการเพื่อเอเชียเสรี” (Committee for Free Asia) เพื่อดำเนินการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ โดยออกอากาศจากศูนย์วิเคราะห์ข่าวของ “ซีไอเอ” (สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ) ในกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์, กรุงดักกา (บังคลาเทศ) และเมืองการาจี ปากีสถาน (และอาจจะมีที่อื่นๆอีก) และบางสำนักงานในกรุงโตเกียว โดยมีองค์กรแม่ดูแลในนาม “มูลนิธิเอเชีย” (Asia Foundation)

จวบจนในปีค.ศ. 1971 (พ.ศ.2514) ภารกิจของ “ซีไอเอ” สิ้นสุดลงจึงได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบทั้งหมดไปยัง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสังประธานาธิบดีในนาม คณะกรรมการเพื่อการออกอากาศนานาชาติ หรือ Board for International Broadcasting (BIB)

หลังการผ่าน พระราชบัญญัติกระจายเสียงนานาชาติ ในปี ค.ศ.1994 (พ.ศ.2537) วิทยุเอเชียเสรีถูกโอนไปอยู่ในการดูแลของหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนกระทั่งมีการยุบแผนกกระจายเสียงของหน่วยงานนี้ และรอช่วงเปลี่ยนผ่านให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดำเนินงาน BBG ในปี 1999 (พ.ศ.2542)

จนในปี 1994 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้รื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมา และเริ่มออกอากาศใหม่ในปี 1996

โดยปัจจุบัน “เรดิโอฟรีเอเชีย” หรือ “วิทยุเอเชียเสรี” รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ และพยายามอ้างว่า ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับองค์กรก่อตั้งในปี ค.ศ.1950

ถึงตอนนี้ผู้อ่านก็น่าจะรู้แล้วว่า ใครคือ “เจ้าของ” ที่แท้จริง ขององค์กรแม่และองค์กรลูก ในนาม “เรดิโอฟรีเอเชีย” และ ““เบนาร์นิวส์” !!

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอ้างอิงผู้สนใจสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้จากจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Free_Asia