หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยญชาญสิงคโปร์เตรียมรับมือภัยร้ายจากไวรัสซิกาในระยะยาว

ชายคนหนึ่งกำลังติดประกาศเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไวรัสซิกาภายในลิฟท์ของคอนโดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภาพREUTERS/Edgar Su

berita – สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งสูงและมีงบประมาณที่มากพอ ที่จะรับมือต่อกรกับการแพร่เชื้อของไวรัสซิกา ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดและมีฝนตกชุก ประกอบการที่มีอัตราประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นประเทศหนึ่งในโลก นั่นหมายถึงไวรัสที่มีกับตัวยุงเป็นพาหะนำโรค อาจสามารถที่จะควบคุมได้ แต่ไม่สามารถที่จะกำจัดให้หมดไปจากสิงคโปร์ได้อย่างเต็มที่ อย่างน้อยต้องอาศัยระยะเวลาหลายปี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเปิดเผย

ประเทศที่มีเสนห่าและถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการใช้จ่ายสูง และยังเป็นประเทศที่เป็นจุดแวะเพื่อท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่ง ที่กลายเป็นประเทศในเอเชียประเทศหนึ่ง ที่ได้ถูกเชื้อไวรัสซิกาแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ตามการรายงานของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา

จนถึงตอนนี้ชาวสิงคโปร์ที่ถูกไวรัสซิกาเข้าสู่ร่างกายมีจำนวนถึง 258 คนแล้ว นับตั้งแต่ที่มีการตรวจพบการแพร่กระจายเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา และพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้ออาศัยอยู่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ไวรัสซิกาสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อจะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงได้ หากว่าเกิดติดเชื้อกับผู้หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจากตัวยุงชนิดหนึ่งที่เป็นพาหะนำโรค และยังคงแพร่เชื้อไวรัสเดงกีอีกด้วย ซึ่งเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงกว่า ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ที่ทางรัฐบาลกำลังพยายามที่จะหาแนวทางในกำจัดให้หมดไปจากสิงคโปร์

บทเรียนจากไวรัสเดงกีสามารถเป็นแนวทางให้กับสิงคโปร์ได้

บรรดาผู้เชี่ยวชายด้านไวรัสและการควบคุมโรคติดต่อได้กล่าวว่า ประสบการณ์ของไวรัสเดงกีที่เคยประสพกับสิงคโปร์ในอดีต สามารถเป็นบทเรียนให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับมือและควบคุมเชื้อไวรัสซิกาได้ และรัฐบาลสิงคโปร์เองยังมีระบบควบคุมตรวจสอบทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกที่ดีที่สุด ตามการรายงานขององค์กรอนามัยโลก (WHO)

ประเทศสิงคโปร์กับระบบการดูแลด้านสาธารณสุขที่ค่อนข้างมีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี ที่กำลังอยู่ในความพยายามที่จะทดสอบเชื้อดังกล่าวอย่างแน่ชัดเพียงระยะเวลาไม่นาน นายเดวิด เฮเมน ผู้อำนวยการเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินประจำองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับไวรัสซิกา

ฝนตกชุก อากาศร้อน ประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างดี

และด้วยสภาพอากาศที่มีผนตกชุกตลอดทั้งปี และอุณหภูมิที่ร้อน 30 องศาเซลเซียส และผืนป่าที่กว้างขวางที่มีอยู่อย่างทั่วไปบวกกับจำนวนประชากรมากกว่า 5 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีขนาดไม่ต่างกับนครลอสแองจิลิสมากนัก ที่มีประชากรอาศัยจำนวน 4 ล้านคน ทำให้ประเทศสิงค์โปรกลายเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการแพร่พันธุ์จำนวนประชากรยุง

“อย่างที่เราทราบกันดีในความล้มเหลวของการปราบขจัดเชื้อไวรัสเดงกีที่ผ่านมา ก็คงไม่แตกต่างกันมากนักกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสซิกา” นายคาเมรอน เวบ จากศูนย์ชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าว

“ยุงไม่มีการค้นพบในพื้นที่ที่มีเป็นแอ่งน้ำ แต่กลับถูกพบในพื้นที่เมือง ซึ่งสาเหตุที่เป็นพาหะนำโรคนั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่เรากำลังศึกษาดู” เขากล่าว

กว่า 11,000 รายที่มีรายงานว่ามีชาวสิงคโปร์ติดเชื้อเดงกีในช่วงเวลาหนึ่งปี และทางรัฐบาลได้ออกคำเตือนไปแล้วว่า จำนวนดังกล่าวอาจมีการเพิ่มขึ้นถึง 30,000 คนในปลายปีนี้ และนั่นถือเป็นสถิติใหม่ เมื่อเทียบกับในปี 2013 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ถูกบันทึกไว้อยู่ที่ 22,000 คน

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ไวรัสซิกามีการแพร่กระจายเหมือนเชื้อโรคเดงกี

วิง ซิน ยิว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดต่อของประเทศสิงคโปร์กล่าวว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเชื้อไวรัสซิกาจะมีการแพร่ขยายเชื้ออย่างกว้างขวางเหมือนกับเชื้อไวรัสเดงกีหรือไม่

“หากว่ามีการตรวจพบการรายงานจำนวนของผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น และพื้นที่ของการแพร่กระจายมีมากขึ้น นั่นถือเป็นสัญญาณอันตรายที่แสดงให้เห็นว่า เชื้อดังกล่าวมีการฝังตัวในพื้นที่แล้ว” เขากล่าว