หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

อดีตปธน.สิงคโปร์ ถึงแก่อสัญกรรม

เอส.อาร์นาธาน

เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา (22 สิงหาคม) มีรายงานว่ารัฐบาลสิงคโปร์ออกแถลงการณ์และถ้อยแถลงการแสดงความเสียใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปยังภริยาของอดีตนายกรัฐมนตรีนาธานของสิงคโปร์และครอบครัว

เอส.อาร์ นาธาน ถือเป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณูปการให้กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยของสิงโปร์อย่างใหญ่หลวง

ก่อนหน้านี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของมหาวสิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (UniversitiNasionalSingapura (NUS)) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางยาง (TeknologiNanyang (NTU)) และผู้อุปถัมป์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจของสิงคโปร์

เขายังได้เป็นแกนนำในรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนสายวิทย์ของมหาวิทยาลัยบริหารสิงคโปร์อีกด้วย และที่โรงเรียนนานาชาติ เอส.อาร์.นาธาน เขายังได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาด้านการทหารและยุทธศาสตร์เมื่อปี 1996 อีกด้วย

นายนาธาน ถือเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในด้านการทำงานที่มุ่งมั่นในด้านการศึกษา

นาธานยังได้ก่อตั้งกองทุนการศึกษา เอส.อาร์ นาธาน เมื่อปี 2011 ทีได้ช่วยเหลือนักศึกษามากมายที่กำลังศึกษาในรัระดับโพลีเทคนิคและสถาบันการศึกษาเทคนิคต่างๆ

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ต่างให้การยอมรับอย่างแพร่หลายต่อเอส.อาร์นาธาน ตลอดจนในด้านการศึกษาต่างๆ ของสิงคโปร์ และเขายังได้รับปริญญาดุษฎีและมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปี 2011 2012 และ 2014

ทั้งนี้มทางหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ยังได้มอบปริญญาดุษฎีและมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ระดับศาสตราจารย์ เอส.อาร์. นาธาน ในด้านการทำงานด้านสังคมศาสตร์ของเขาด้านการให้การศึกษา การทำงานเพื่อสังคมและการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสังคมอย่างกว้างขวาง

เมื่อปี 2013 สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาซามีล เอส.อาร์.นาธาน สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับสิงคโปร์ศึกษา เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของเขาที่มีต่อประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้มรดกสืบทอดของเขาจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่อาจส่งผลแห่งคุณูปการกุศลให้กับเขาในวันช้างหน้า

นายนาธาน ถือเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับความพยายามในการพัฒนาสังคมอย่างขยันขันแข็ง ที่ไม่มีฃาวสิงคโปร์คนไหนที่มีความล้าหลังในขณะที่สิงคโปร์กลับมีความเจริญทุกขณะ

ในช่วงที่เขาได้คลุกคลีกับกลุ่มเยาวชนและหนุ่มสาว เขาเองยังได้รักษาวัฒธรรมและคุณค่าด้วยการกล่าวขอบคุณ ในขณะเดียวกันเขายังได้ปลูกฝังให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความสุภาพอ่อนโยนและให้ความช่วยเหลือสังคมเท่าที่มีความสามารถ

นายนาธานถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ทรงอิทธิพลให้กับทุกกลุ่มคนและกลุ่มปัญญาชน ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากชีวประวัติของเขา

การจากไปของเอส.อาร์.นาธาน ถือเป็นการสูฐเสียที่ใหญ่หลวงสำหรับชาวสิงคโปร์

ที่มา http://berita.mediacorp.sg/mobilem/singapore/moe-pemergian-s-r-nathan/3065186.html