หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอแบงก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมร่วม พิธีเปิดปฏิบัติการในโอกาสครบรอบ 15 ปี กองทุนหมู่บ้านฯ

สติ ศังขวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ในฐานะธนาคารหนึ่งในภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เข้าร่วมงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล” ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมี สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี กองทุนหมู่บ้านฯ พร้อมมอบนโยบาย “เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ : เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา