หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

ต่วนฆูรูอิสมาแอล สปันญัง เยือนอาเจะห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอูลามาอฺทั้งสองแผ่นดิน

ฆูรู ฮัจยี อิสมาแอล บิน อูมัร หรือเป็นที่รู้จักกันดี บาบออิสมาแอล สปันญัง ขอบคุณภาพจาก mudimesra.com

ต่วนฆูรู ฮัจยี อิสมาแอล บิน อูมัร หรือเป็นที่รู้จักกันดี บาบออิสมาแอล สปันญัง ปราชญ์ผู้รู้จากดินแดนปาตานี ได้เดินทางไปเยือนสถาบันศาสนามูดี ณ เมืองซามาลัง อาเจะห์ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอูลามาอฺทั้งสองแผ่นดิน นอกจากนี้ท่านยังได้รับเกียรติ์เข้าร่วมในงานบรรยายธรรมพิเศษเป็นการเฉพาะกิจที่สถาบันดังกล่าวอีกด้วย

ในงานบรรยายธรรมพิเศษกับสภาคณาจารย์ในครั้งนี้ บาบออิสมาแอลในฐานะปราชญ์ผู้รู้ที่ได้แต่งตำราชารอฮีกามในภาษามลายูยาวีท่านนี้ จะทำการสอนกีตาบดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งพิธีการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในช่วงหลังละหมาดมัฆริบ และส่วนการบรรยายพิเศษนั้น จะจัดขึ้นที่หน้าลานมัสยิดหลังการละหมาดอีชา

การเดินทางเยือนของบาบออิสมาแอลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างปราชญ์ปาตานีกับอาเจะห์ทั้งสองให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และรวมไปถึงเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับบรรดาผู้รู้อาวุโสของสถาบันดังกล่าวอีกด้วย ที่เคยเดินทางเยือนสถาบันปอเนาะในปาตานีมาแล้วก่อนหน้านี้ การเรียนรู้ของสังคมปาตานีที่ยึดหลักสำนักคิดของิมามชาฟีอี และยังคงดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้กีตาบคลาสสิค (กีตาบกูนิง) จวบจนปัจจุบัน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการเรียนรู้ที่มีอยู่ในอาเจะห์ ด้วยความเหมือนทางความคิดและปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ทำให้ความผูกพันสัมพันธ์ระหว่างปราชญ์ปาตานีแลอาเจะห์ทั้งสองยิ่งมีความแนบแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่มา http://www.mudimesra.com/2016/05/berkunjung-ke-mudi-baba-ismail-pattani.html