หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศอังกฤษมีจำนวนลดลง

ผู้นำชาวคริสเตียนในประเทศอังกฤษเริ่มมีความกังวลมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการศึกษาวิจัยพบว่าจำนวนของชาวคริสต์เตียนที่ได้หันหลังให้กับศาสนามีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

รายงานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ที่จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อาวุโสจากสาขาธรรมและจริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิก เซนต์แมรี่ส์ สตีเฟ่น บุลลีเวนท์ ที่พบว่าประชากรโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความชอบที่จะไม่นับถือศาสนาใดๆ

ตามที่บุลลีเวนท์ได้เปิดเผยว่า การศึกษาดังกล่าวพบว่าจำนวนร้อยละของประชากรที่มีการระบุอย่างชัดเจนที่ไม่นับถือศาสนามีจำนวนถึงร้อยละ 48.5 ในปี 2014 เมื่อเทียบกับคนที่นับถือศาสนาคริสต์และชาวคาทอลิกและอื่น ๆ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 43.8 เท่านั้น

“สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่เติบโตขึ้นมากับศาสนาดังกล่าวนั้น ปัจจุบันได้กลายเป็นคนที่ไม่มีศาสนา สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ จำนวนของผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ นั้น กลับมีจำนวนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้น

“ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก” เขากล่าว

ในขณะที่ในปีนี้ ทางโบสถ์คริสตจักรแห่งประเทศอังกฤษคาดว่า ปรากฏการณ์ตัวเลขที่ลดลงจะยิ่งมีความร้ายแรงยิ่งขึ้นไปจนถึงในอีก 30 ปีข้างหน้า

ทางบุลีเวนท์ยังได้มีการรายงานอีกว่า ปัจจุบันทางคริสตจักรคาทอลิกกำลังมีความพยายามอย่างขันแข็งเพื่อที่จะรักษาชาวคริสต์ที่มีอยู่ให้คงอยู่กับศาสนาคริสต์ต่อไป

ทางลอนดอนได้ระบุตัวเลขมีจำนวนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดที่เป็นผู้ที่ไม่มีศาสนาใดๆ ในขณะที่เวลส์ระบุว่ามีประชากรที่ไม่มีศาสนาเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59.5 ของจำนวนทั้งหมด

ในรายงานดังกล่าวยังไม่ได้รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่ามีตัวเลขที่ไม่น้อย

จากผลการศึกษาโดยกลุ่มทัศนคติสังคมสก็อตแลนด์กลับพบว่ามีจำนวนร้อยละ 52 ของประชากรทั้งหมดในสกอตแลนด์ที่ไม่นับถือมีศาสนาใดๆ ซื่งเมื่อเทียบกับปี 1999 ที่มีจำนวนร้อยละ 40 เท่านั้น

ในขณะเดียวกันในทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ ที่ซึ่งเป็นสถานที่มีความแข็งแกร่งของศาสนาคริสต์ ได้ระบุไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อประชากรทั้งหมด ที่ได้ประกาศตัวว่าเป็นผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆ

ที่มา http://www.ismaweb.net/2016/05/penganut-kristian-di-uk-berkurangan/