หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! เด็กไทยถามโอบามา หากเป็นโรฮิงญา จะไปอยู่ประเทศไหน

มติชนออนไลน์รายงานว่า บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับตัวแทนเยาวชนที่ร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Fellows) และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักคำถามต่างๆที่สนใจ

ในช่วงแลกเปลี่ยนตอบคำถามนั้น นางสาว เพ็ญศิริ บางสิริ ตัวแทนเยาวชนชาวไทยได้ลุกขึ้นถามว่า หากประธานาธิบดีเป็นชาวโรฮิงยา ท่านจะอพยพไปอยู่ประเทศไหน หลังจบคำถามเกิดเสียงฮือฮาจากเยาวชนที่อยู่ในห้องประชุม

นายโอบามา ถึงกับแสดงท่าทีตะลึงในคำถาม โดยกล่าวว่าเป็นคำถามที่ดีและหยุดชั่วครู่เพื่อคิด ก่อนที่จะตอบแบบภาพกว้างว่า สิ่งที่เมียนมา ต้องทำให้สำเร็จคือการขจัดปัญหาการกีดกันทางเชื้อชาติ ซึ่งชาวโรฮิงยาก็เป็นชนชาติหนึ่งที่ถูกกีดกันอย่างสำคัญและทำให้หลายคนอยู่ ห่างไกลจากบ้านเกิดมาก

จากนั้นนายโอบาม่าตอบว่า ถ้าเป็นเขาเอง เขาอยากเติบโตบนแผ่นดินที่เขาเกิด มีครอบครัวและมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนั้น ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลจะปกป้องเขาได้และดูแลเขาอย่างเป็นธรรมได้ด้วย นั่นเป็นสิ่งที่โอบามาต้องการ และมันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องตัดสินใจอย่าง จริงจังว่า ชาวโรฮิงยาควรได้รับการดูแลอย่างไร

นอกจากนี้ นายโอบามายังกล่าวอีกว่า สิ่งที่เราพูดถึงการกีดกันคือการได้รับการดูแลที่ไม่เท่ากัน ซึ่งทุกคนไม่รู้จนกว่าจะรู้สึกถึงได้และเจอด้วยตัวเองในสถานการณ์ที่รู้ว่า เราเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ ซึ่งตัวเองเคยเผชิญสมัยยังเป็นหนุ่มและอาศัยอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วง ที่กระแสต่อต้านคนจีนเต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดร้าย

ทั้งนี้นายโอบาม่ายังกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ปัญหาการกีดกันทางเชื้อ ชาติหมดไปนั้นคือความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างหากทุกคนเคารพหลักการนี้ ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งสิงคโปร์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ทำให้คนทุกเชื้อชาติอยู่ร่วมกันได้เพราะไม่ว่าเกิดเชื้อชาติใด ทุกคนเป็นพลเมืองสิงคโปร์เหมือนกัน และสองคือ การให้สิทธิและโอกาสกับผู้หญิงเพราะ พวกเธอคือคนที่ไปสั่งสอนให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเท่ากับว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา

คลิปนาทีที่ 41 เป็นต้นไป