หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

มัสยิด “โคเบะ” มัสยิดหนึ่งเดียวที่รอดพ้นจากระเบิดนิวเคลียร์

สมัยสงครามโลก ทหารญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งได้เข้าไปหลบภัยในมัสยิดแห่งนี้

มัสยิด “โคเบะ” เป็นมัสยิดหลังแรกที่สร้างขึ้นในประเทศ ญี่ปุ่น ในปี 1928 ในย่าน คิตะโนะ โช

โคเบะ แปลว่า “ประตูสู่พระผู้เป็นเจ้า” ด้วยเหตุที่เป็นมัสยิดแห่งแรกในประเทศที่ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของศาสนิกชนในญี่ปุ่น ที่นี่จึงได้รับสมญานามว่า เมกกะห์แห่งญี่ปุ่น

มัสยิดแห่งนี้สร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมของตุรกีดั้งเดิม ออกแบบโดยยาน โยเซฟ ชวากร์ (Jan Josef Švagr เกิด พ.ศ. 2428-2512) สถาปนิกชาวเช็ก ซึ่งได้ออกแบบศาสนสถานด้วยสถาปัตยกรรมอย่างตะวันตกทั่วประเทศญี่ปุ่น

มัสยิดแห่งนี้สามารถต้านทานอนุภาพการทำลายล้างของระเบิดปรมาณูที่สหรัฐขนไปถล่มญี่ปุ่นเมื่อครั้งยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างน่าทึ่ง ในขณะที่สภาพของเมืองดังกล่าวในยุคสมัยนั้นถูกทำลายโดยอนุภาพของระเบิดดังกล่าวอย่างราบคาบ แต่ว่า “มัสยิดโคเบะ” หลังนี้ ยังคงยืนหยัดต้านทานอยู่ได้อย่างคงมั่น

สมัยสงครามโลกที่ครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งได้เข้าไปหลบภัยในมัสยิดแห่งนี้
หลังจากสงครามประเทศอิสลามหลายชาติให้เงินสนับสนุนเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมมัสยิดดังกล่าว

และในเวลา 05.46 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 17 มกราคม ปี 1995 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง “ฮันชิง” ในเมืองโคเบะอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เมืองแห่งนี้พังเสียหายยับเยินอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง แผ่นดินไหวเพียงแค่ยี่สิบวินาที มีผู้คนเสียชีวิตจำนวน 6,433 คน แต่แล้ว “มัสยิดโคเบะ” หลังนี้ ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เช่นเดิมอีกครั้งหนึ่ง มันช่างเป็นอะไรๆ ที่น่าทึ่งยิ่งนัก

resized_1044746_123 resized_1044750_680 resized_1044745_182