หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

มาเลเซียจะปกป้องภาษามลายูให้เป็นภาษาที่สำคัญต่อไป

นายกรัฐมนตรีดาโต๊ะนาจิบ ตนราซัคเดินทักทายผู้เข้าร่วม ในการเปิดเวทีสำหรับการแข่งขันการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับนานาชาติในรอบสุดท้าย ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีประจำปี 2016 ที่เมืองปุตราจายา - ภาพ Mohd Fadli Hamzah

bharian – ดาโต๊ะนาจิบ ตนราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่า รัฐบาลจะยังคงทำหน้าที่ปกป้องภาษามลายูในฐานะเป็นภาษาหลักของประเทศตลอดไป

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ จะถูกบรรจุอยู่ในระบบการศึกษาของชาติ แต่ทางรัฐบาลจะไม่ทำให้ภาษาทางการสำหรับแวดวงการศึกษาภายในประเทศในทุกระดับชั้นเป็นภาษามลายูเท่านั้น

“หนึ่งในความพยายามที่จะเผยแผ่และส่งเสริมความรู้แห่งอารยธรรมของโลกมลายูพร้อมกับภาษามลายู สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภาษาและหอสมุดแห่งชาติมาเลเซีย (Dewan Ba​​hasa Pustaka ; DBP) ได้มีข้อเสนอเพื่อให้มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

“ในเวลานี้ รัฐบาลได้มีการเพิ่มแขนงวิชาของภาษามลายูตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะแพร่ขยายการใช้ภาษามลายูในต่างประเทศ พร้อมๆ กับการดำเนินงานในการพัฒนายกระดับภาษามลายูในประเทศก็ควรที่จะดำเนินการควบคู่กันไป” เขากล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวเช่นนี้ระหว่างการกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายูในรอบสุดท้ายเพื่อชิงความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ชิงถ้วยรางวัลพณฯ นายกรัฐมนตรี ประจำปี 2016 (PABM 2016)
ในครั้งนี้มีภริยานายกรัฐมนตรีนาจิบเดินทางมาด้วย ดาติน ศรี รุสมะฮ์ มันโซร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดุดมศึกษา ดาโต๊ะ ศรี อิดรีส ยูโซฟ

นาจิบกล่าวว่า ในปัจจุบันภาษามลายูเองกำลังเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เมื่อมีการทำลายภาษาเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เช่น SMS, Facebook และ Twitter.
“ไม่มีการคำนึงถึงหลักไวยากรณ์อีกต่อไป การสะกดคำ การเว้นวรรค และคุณค่าของภาษาถูกละเลยไม่มีการให้ความสำคัญ และเพื่อเป็นการรับมือในความพยายามที่จะยกระดับภาษามลายูให้เจริญเติบโตด้วยดี พร้อมกับความสมบูรณ์ จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม และความร่วมมือและความมุ่งมั่นจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” เขากล่าว

นายกรัฐมนตรีนาจิบเสริมอีกว่า ในยุคการสื่อสารที่ไร้พรม ความสะดวกสบายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว ต้องอาศัยความฉลาดเลือกในการใช้ทุกๆ ด้าน และในทุกโอกาสสำหรับใช้เพื่อการพัฒนาภาษามลายูในสังคมนอกเหนือไปจากผู้ใช้ภาษามลายูเอง เพื่อให้ภาษามลายูนั้นดูมีความโดดเด่นและมีความต่อเนื่องทุกสมัย

“ดังนั้นโอกาสที่มีอยู่ในโลกไซเบอร์นี้ควรที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อการเผยแพร่ “ภาษามลายู” ผ่านวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย และสังคมผู้ใช้ภาษามลายูเองจำเป็นที่จะต้องมีความตระหนักมีความเป็นจิตวิญญาณและต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นนวัตกรรมอยู่เสมอ

ในเรื่องนี้จะเห็นว่า ไม่น่าเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดที่เราจะเห็นว่าคนเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่วัฒนธรรม ภาษา ศิลปะ และความเป็นอยู่ของชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างมีความก้าวหน้า ผ่านภาพยนตร์และบทละคร จนในที่สุดภาษาเกาหลีเริ่มได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลก” เขากล่าว

“นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า เฉกเช่นเดียวกันกับการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการสรรหาว่าใครเป็นผู้ที่ใช้ภาษาที่ดีที่สุด แต่เป็นวิธีการหนึ่งในการนำเสนอความสำคัญของภาษาและความเป็นมลายูของมันเอง”
ที่มา