หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอแบงก์ หวังทำข้อตกลงกรมการปกครอง ช่วยเพิ่มฐานลูกค้า15,000คน จาก 19 หน่วยงานทั่วประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร และนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ลงนามความร่วมมือใน “โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรมการปกครอง” นำโดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้บริการทางการเงินให้แก่บุคลากรกรมการปกครอง โดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นมุสลิมให้มีทางเลือกในการขอสินเชื่อสวัสดิการตามหลักศาสนา รวมทั้งได้รับส่วนลดอัตรากำไรพิเศษที่ธนาคารคิดจากลูกค้าทั่วไปปัจจุบันที่ให้บริการสินเชื่อ 5 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อที่อยู่อาศัย 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อไถ่ถอน และสินเชื่อก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมีสินเชื่ออุปโภคบริโภค 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่ออเนกประสงค์ และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ซึ่งปัจจุบันกรมการปกครองประกอบด้วย 19 หน่วยงาน มีข้าราชการและพนักงานไม่น้อยกว่า 15,000 คน กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ1 โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ