หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ เชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2016

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ร่วมกับ International Schools Network เชิญโรงเรียนประเทศอาเซียนทั้งรัฐและเอกชน ทั้งประเทศไทย มาเลเซีย บูรไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และอื่นๆ ร่วมงาน มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2016 (International Academic Festival (IAF) 2016) ในวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

มหกรรมวิชาการครั้งนี้ มีการทดสอบพระมหาคัมภีร์กุรอานประเภท กอรี (ชาย) กอรีอ๊ะ (หญิง) อายุไม่เกิน 18 ปี การเล่านิทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศ หรือชุมชนแฝงด้วยข้อคิด ภาษาอาหรับ มลายูและอังกฤษ 2 ระดับ กล่าวคือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในงานยัง นิทรรศการ ด้านภาษา ไทย อังกฤษ มลายู และอาหรับ และวัฒนธรรมอาเซี่ยนจากสถาบันการศึกษาไทยและอาเซี่ยน

เป้าหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม พัฒนาทักษะอัลกุรอาน ภาษามลายู อาหรับและอังกฤษ เริ่มสมัครวันนี้ถึง 15 กุมพาพันธ์ 2559 ติดต่อได้ที่นายอับดุลสุโก ดินอะ

INTERNATIONAL ACADEMIC FESTIVAL 148 M.8 Sakom, Chana, Songkhla. Thailand Tel: 074536370 Fax: 074536370 HP: +66815412281, +6689-7359279 Email:shukur2003@yahoo.co.uk, saosan_1989@hotmail.com

กำหนดการ
วันที่ 4 มีนาคม 2559

14.00น.-14.30น. ลงทะเบียน
14.00น.-14.30น. พิธีเปิด/กล่าวต้อนรับ
15.00น.-15.30น. ชี้แจ้งการแข่งขัน
15.30น.-16.00น. ละหมาด
16.00น.-16.30น. รับประทานอาหารเย็น
16.30น. เข้าที่พัก

วันที่ 5 มีนาคม 2559


8.00น.-8.30น. ลงทะเบียน
8.30น.-12.00น. เริ่มการทดสอบ/แข่งขัน
12.00น.-13.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00น.-16.00น. มอบรางวัล/พิธีปิด

https://www.youtube.com/watch?v=ue-tQMnrGag

https://www.youtube.com/watch?v=ue-tQMnrGag