หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอแบงก์ จับมือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 

“โครงการ Bancassurance (ตะกาฟุล)”

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ และนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย จับมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ “ โครงการ Bancassurance (ตะกาฟุล) ” โดยมี ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาด้านศาสนาไอแบงก์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานที่ปรึกษาด้านศาสนา บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ามุสลิมและทุกศาสนิกที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ทั้งในด้านการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน และบุคคล อาทิ สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ภาคบังคับและสมัครใจ, สัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาตะกาฟุลสรรพภัยบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ผ่านช่องทางเคาท์เตอร์ 108 สาขาของไอแบงก์ทั่วประเทศ ณ ห้องริฟาอี โรงแรมอัล มีรอซ ถ.รามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

 

ประมวลภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ “โครงการ Bancassurance (ตะกาฟุล)”

ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทิพย 1 ทิพย 4 ทิพย 2-1