หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอแบงก์ ส่งมอบเงินจากการเป็นผู้แทนจัดจำหน่าย สายรัดข้อมือ “ปั่นรวมใจไทย” ให้กับมูลนิธิพระดาบส

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)

ส่งมอบเงินจากการเป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายสายรัดข้อมือ (Wristband)
ตามโครงการ “ปั่นรวมใจไทย”
เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส
เป็นจำนวนเงิน 859,960 บาท แก่ ภาณุ อุทัยรัตน์
ในฐานะรองเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี มนต์ชัย
รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
เมื่อเร็วๆนี้

ขอขอบคุณในการเผยแพร่ข่าวสารของธนาคาร

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
โทร. 0-2650-6999 ต่อ 2228,6929, 2480 แฟ็กซ์ 0-2204-2765