หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

คนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง

คนรุ่นใหม่ชายแดนใต้รวมตัวรับฟังและไถ่ถามตัวแทนพรรคการเมืองถึงความสำคัญของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงแน่นห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี)

ตัวแทนพรรคการเมืองประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายรังสิมันต์ โรม พรรคอนาคตใหม่ รศ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง พรรคเพื่อไทย นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนา “ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง” โดยมี ผศ.ดร.ชิดชนก ราฮีมูลา คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ผศ.ดร.ชิดชนก ราฮีมูลา คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการในการเมืองของประเทศชาติในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญของการจัดการและเข้าใจการเมือง โดยผ่านการสัมผัสจากการฟังที่มีประสบการณ์โดยตรงกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประชาชน ประเทศไทยมีความจำเป็นอยางมากที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองในประเทศ และถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจว่า ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า เราเป็นหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนยากจนเสียภาษีมากกว่าคนรวย ขอชื่นชมนักศึกษาที่กล้านำเรื่องนี้เข้ามาในมหาวิทยาลัยการเมืองของคนรุ่นใหม่

“ถ้าจะดูอนาคต ต้องไปดูที่การศึกษา ทำไมคนรุนใหม่ต้องไปเลือกตั้งเป็นหัวข้อดีมาก ขั้นตอนข้อหนึ่งของประชาธิปไตยคือการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นระบบสากล ดังนั้นการเริ่มต้นด้วยการศรัทธาเป็นที่ยอมรับเป็นจุดที่ดี การเลือกตั้งจึงเป็นช่องทางหนึ่งของประชาธิไตย ประชาธิปไตยที่แท้จริงคือ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ถ้าถามว่าทำไมคนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง ถือว่าเป็นช่องทางให้มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรคประชาชาติ เน้นการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ที่ต้องมีการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียม”

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปปัตย์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาความจนสำหรับที่นี่สิ่งแรกคือต้องไปแก้ปาล์ม ยาง ประมง ที่เป็นฐานรายได้ของคนที่นี่

“ถ้าเศรษฐกิจดี คนที่นี้ก็จะดี จะนำระบบประกันรายได้ยางต้องไม่ต่ำกว่า 60 บาท ปาล์ม ไม่ต่ำกว่า 4 บาท ส่วนประมงจะเจรจาต่างประเทศให้เขายอมรับการแก้ปัญหา ไม่ใช่เอากฏหมายที่ใช้ไม่ได้มาใช้ การเรียนฟรี อาหารกลางวัน นม ศูนย์เด็กเล็ก เป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ และเราจะสร้างความปลอดภัย สันติสุข ที่ยืนยันได้ โดยการเมืองนำการทหารและปฏิบัติจริง”

นางสาวฮาซีซะห์ ดอเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการสื่อสาร กล่าวว่า คาดหวังให้ราคายางพาราดีขึ้นเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจชาบแดนใต้ รวมทั้งสวสดิการจากรัฐในด้านต่างๆ

“นโยบายของแต่ละพรรคดูดี สวยหรู หากได้รับเลือกตั้งไปจัดตั้งรัฐบาลขอให้ทำให้ได้สัก 70 เปอร์เซ็นต์ของที่พูดไว้จะดีมาก ส่วนส.ส.ในพื้นที่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ให้บริหารกันให้ได้ก็พอ คิดว่าต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน เพราะกว่าจะได้เลือกตั้งรอมาหลายปี และต้องดูกระแสที่ดีด้วยเพื่อไม่ให้ไขว้เขว”

ด้านนายซารีฟ ดอแม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มองว่า ขอให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดีกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน

“บางพรรคมีนโยบายดี แต่เพิ่งก่อตั้งยังไม่เห็นผลงาน แต่ถูกใจคนรุ่นใหม่เช่นพรรคประชาชาติ เพื่อไทย อนาคตใหม่ นโยบายใกล้เคียงกันก็ผสมเป็นทีมเดียวกันได้ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดชายแดนใต้ ไม่เสียใจที่เกิดในพื้นที่แห่งนี้ด้วยการเลือกคนที่เห็นผลประโยชน์เพื่อคนในพื้นที่และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง”