หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผล การปฏิบัติงานของหน่วย และมอบแนวทางในการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการเข้ามาของยาเสพติดการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ให้โอวาทมอบขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เนื่องในโอกาสปีใหม่ ก่อนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการเสียสละปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้น้อมนำพระราชดำรัส ความห่วงใยจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร มอบแด่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ความว่า “ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็ตาม คนไทยก็ต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยความมีขันติ ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยทำ ไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น และใช้สติปัญญา มีเหตุผลอย่างพอเหมาะ พอควร เพื่อนำประโยชน์ความสำเร็จมาสู่ชาติบ้านเมือง และในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 นี้”