หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

พรรคพลังประชารัฐเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งส.ส. 11 เขต จชต. รับโอวาทจากจุฬาราชมนตรี

เปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.นามพรรคพลังประชารัฐ 11 เขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบโอวาทจากจุฬาราชมนตรี โดยให้ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเป็นรูปธรรม คนรุ่นใหม่นำสู่การเปลี่ยนแปลง

กลุ่มผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 11 เขต ได้เข้าพบนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อรับมอบโอวาทก่อนสู่สนามเลือกตั้ง สส. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บ้านพัก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ 1 ดอกไม้เหล็ก และ 10 ผู้นำปลายด้ามขวาน ประกอบด้วย

จ.ปัตตานี เขต 1 คือ นายมูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์ , เขต 2 คือ นายอัศมี หยีดาโอะ , เขต 3 ได้แก่ ดร.นัซรูดดีน ฮัจยีดาโอะ , เขต 4 คือ นายอันวา สะมะแอ

จ.ยะลา ได้แก่ เขต 1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ , เขต 2 คือ นายฮัสซัน ดาตู เขต 3 คือ นายหวังหะมะ บือนา

จ.นราธิวาส เขต 1 คือ นายวัชระ ยาวอหะซัน , เขต 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ , เขต 3 คือ นางตัสนีม เจ๊ะตู , เขต 4 คือ นายสุรียา ยีลูมา

สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบโอวาทแก่ผู้เสนอตัวลงสมัครก่อนลงสนามเลือกตั้ง ว่า การเป็นพรรคการเมืองใหม่ทำให้ต้องทำงานหนักมากกว่าพรรคอื่นๆ แต่มีข้อได้เปรียบของพื้นที่โดยที่ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางเลือกมากกว่าเดิม และทำให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นมิติใหม่ของพื้นที่ ที่มีนักการเมืองรุ่นใหม่ เท่ากับว่าพื้นที่จะได้รับประโยชน์ใหม่ๆ และมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆ ขอฝากให้ว่าที่ สส.ดูแลเรื่องนโยบายการศึกษาเป็นประการสำคัญ เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนแก้ปัญหาด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้