หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

“บิ๊กเมา” เน้นออกแบบกระบวนการพูดคุย จชต. ให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่ม

พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ย้ำ ให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง และกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม (Inclusiveness) และเน้นการออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ธค. 2561 ที่อาคาร สมช. ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสมช.และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานการประชุม สล.คพส. ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 ลงวันที่ 7 ธ.ค.61 เพื่อชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการทำงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. โดยมี พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพร้อมกับคณะพูดคุยฯ ชุดใหม่ ร่วมประชุมเต็มคณะ

ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. โดยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. นำโดย พล.อ. อุดมชัย จะให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง และกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม (Inclusiveness) และเน้นการออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่ม ภายใต้พื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรี ให้เกียรติ จริงใจ และปลอดภัย เพื่อวางรากฐานความไว้วางใจและสร้างกระบวนการสันติสุขอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะพูดคุยฯ เต็มคณะ มีกำหนดแถลงข่าวชี้แจงแนวทางการทำงานและตอบข้อซักถามอย่างละเอียดต่อสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่ ในวันที่ 9 ม.ค. 62 ณ ม.อ.ปัตตานี