หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

นายกฯ สั่งก.เกษตรและสหกรณ์ เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหายางพารา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเรื่องข้อสั่งการและความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ไขปัญหายางพารา

เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายางพาราภายใน 7 วัน ทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิต การประกันราคาน้ำยางสด สินค้าปลายทางที่จะเป็นส่วนประกอบจากยางพารา ตลอดจนการสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ถนน หรืออื่น ๆ เป็นต้น ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถกระตุ้นให้ราคายางสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน

ที่มา: prachachat