หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

4 อันดับค้าชายแดนมูลค่าสูงสุด “อธิบดีคต.”มั่นใจถึงเป้า 1.5 ล้านล้านบาท

จับตาการค้าชายแดนสุดคึก “อดุลย์” เผย 4 ประเทศคู่ค้ามูลค่าสูงสุด ไทย-มาเลย์ มาอันดับ 1 รองมาเป็นสปป.ลาว มั่นใจสิ้นปีนี้มีมูลค่าได้ตามเป้าหมาย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

สถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสุดคึกคัก นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “การค้าชายไทยระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน 4 อันดับแรกที่มีมูลค่าสูงสุดคือ การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 370,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 141,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 เมียนมา มูลค่า 127,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.09 และกัมพูชา มูลค่า 93,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.88

ทั้งนี้มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยในช่วง 8 เดือนแรกปี 2561 มีมูลค่า 922,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 โดยเป็นการส่งออก 525,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 และการนำเข้า 397,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.57 เกินดุลการค้า 127,795 ล้านบาท โดยคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้ การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจะทำให้สิ้นปี 2561 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีมูลค่าอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ที่มา SBN