หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพิสูจน์สัญชาติ “โครงการพาคนกลับบ้าน” ผู้เข้าร่วมรับบัตรประชาชนเพิ่มขึ้น

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินกรรมวิถีในการออกสัญชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ที่ ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4409 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยได้เข้าพบปะพูดคุย กับผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยหลบซ่อนอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและยอมนำครอบครัวเข้าร่วมโครงการจำนวน 98 คน ซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้จัดมาพักไว้ภายใน ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4409 ในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อที่จะได้พิสูจน์สัญชาติ และช่วยสอนภาษาไทยพร้อมกับฝึกอาชีพไปด้วย ซึ่งในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำหนังสือเรียนฝึกเขียนและอ่านภาษาไทย ไปมอบแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัว เพื่อฝึกการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า จากการที่ผู้เห็นต่างได้เข้ามอบตัวในโครงการพาคนกลับบ้าน ทำให้ผู้เห็นต่างมองเห็นถึงความตั้งใจของทางหน่วยงานทหารที่ดำเนินงานด้วยความยุติธรรมและบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่แค่จำนวน 98 คน ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายรายที่กำลังตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว 4 คน ประกอบด้วย นายหวันหลี ยูโซะ ,นายมะลีเปง ยีจิ ,นายสะมะแอ. มะพิเย๊าะ. และ นายนิโซะ ยูโซะ และในวันที่ 22 กพ.นี้ จะได้รับการพิสูจน์สัญชาติและออกบัตรประจำตัวประขาขนให้อีกกว่า 25 คน

ส่วนที่เหลือก็จะเร่งดำเนินการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ระหว่างรอการดำเนินการมีการจัดเจ้าหน้าที่ทหารพรานมาสอนหนังสือ และยังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมาทำการฝึกสอนหนังสือด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนอาชีพตามโครงการพระราชดำริ หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะประกอบอาชีพที่บ้านเกิดก็ได้เช่นกัน ก่อให้เกิดอาชีพและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้เห็นต่างจากโครงการเริ่มที่จะกลับตัวกลับใจเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการดังกล่าวทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สำหรับบรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขของครอบครัวผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน หลายรายถึงกับร้องไห้ที่ใจได้รับมาอยู่กับครอบครัวและได้รับสัญชาติไทย….

ที่มา: chaidantai