หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ศอ.บต. “ผุดไอเดีย” เร่งแก้ปัญหายางพาราตกต่ำ นำยางพาราสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนามฟุตซอล

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสุชาติ ชายมัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางจังหวัดและในส่วนของท้องถิ่น เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องกันมาหลายปี ปีนี้ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 โดยเป้าหมายคือ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของสงขลา ซึ่งได้มีการจัดการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาฟุตซอล รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ

โดยการนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสนามฟุตซอล ในปีงบประมาณ 2561 ศอ.บต. มีแนวทางที่จะสร้างสนามฟุตซอลให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นโดยการทำหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน มีรั้วเพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภท และจะต้องมีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มเวลาในการใช้งานให้เกิดความคุ้มค่า การประชุมในวันนี้จึงเป็นการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งานสูงสุด

 

ที่มา: spmcnews