หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

ofo ร่วมมือ ม.อ. ปัตตานี ผุด โครงการแชร์จยย.ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) ลงนามในความร่วมมือกับผู้แทนบริษัท ofo ในการนำจักรยานมาให้บริการภายในวิทยาเขตปัตตานีรวม 1,000 คัน เพื่อส่งเสริมนโยบายความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และคุณซาแมนต้า ตึง (Samantha Tng) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ โอโฟ่ ประเทศไทย ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ในการที่จะร่วมผลักดันให้เกิดโครงการแชร์จักรยานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริม ให้การสนับสนุน รณรงค์สร้างแรงจูงใจสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยให้รับรู้และตระหนักในสิทธิและการใช้ถนนร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากบริษัท โอเอฟโอไทย และสื่อมวลชนร่วมในพิธีลงนาม
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบาย Green and Clean Campus หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย จึงรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงได้ติดต่อให้บริษัท โอเอฟโอประเทศไทย นำจักรยาน ofo หรือที่เรียกกันว่า จักรยานโอโฟ เข้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยในระยะแรกนำเข้ามาให้บริการจำนวน 600 คัน และได้เพิ่มเป็น 1,000 คัน ตามความต้องการใช้บริการของนักศึกษา
ซึ่งในระยะแรกนี้บริษัท ofo ได้ให้บริการใช้จักรยานโดยไม่เก็บค่าบริการเป็นเวลา 2 เดือน และหลังจากเดือนมกราคม 2561 จึงจะเก็บค่าบริการ ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะจัดเก็บในอัตราเท่าไรที่เหมาะกับนักศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
นางสาวซูรีนา ดอเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.อ.ปัตตานี บอกว่า การมีจักรยานปั่นภายในมหาวิทยาลัยทำให้ลดมลภาวะทางเสียง ประหยัดน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปได้พอสมควร อยากให้มีบริการฟรีไปอีกระยะ หากเก็บค่าบริการก็ไม่ควรแพงเกินกำลังนักศึกษา