หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

เครือข่ายยางกดดันรัฐเร่งเปิดจุดรับซื้อยางโดยด่วน! หวังกระตุ้นราคายาง

เครือข่ายยางกดดันรัฐบาล เร่งเปิดจุดรับซื้อยางโดยด่วนที่สุด เพื่อกระตุ้นราคายางช่วยเหลือชาวสวนยาง ขณะนี้มีเพียงสองหน่วยงานเท่านั้นที่ตอบรับ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง และตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้ายางพารามาตรฐาน GMP ของ กยท.และ กยท.จังหวัดตรัง เร่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางในพื้นที่ เพื่อการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพส่งขายสร้างตลาดด้วยตนเอง ดูดซับปริมาณน้ำยางดิบในตลาด ลดการพึ่งพาตลาดกลางยางพารา และพ่อค้าคนกลาง

โดยนายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเปิดจุดรับซื้อยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐแก่ 7 กระทรวงหลัก จำนวน 1.8 แสนตัน หลังกำหนดเวลา จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้เปิด

ประกอบกับขณะนี้ มีเพียงกองทัพบกและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เท่านั้น ที่ตอบรับจำนวนโครงการและปริมาณยาง ที่จะต้องใช้เข้ามาที่ กยท. ส่วนกระทรวงอื่นๆยังไม่มีการตอบรับปริมาณยางเข้ามา ซึ่งถือว่า ล่าช้ามาก

เพราะภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนยาง มีปิดกรีดยางในเดือนเมษายนแล้ว ขณะที่ราคายังตกต่ำ เป้าหมายถึงกิโลกรัมละ 60 บาท คงเป็นไปไม่ได้ หากไม่เร่งเปิดจุดรับซื้อ เพื่อป้อนยางให้แก่กระทรวงต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 จะแตกต่างจากเมื่อปี 2559 คือ จะต้องให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ แจ้งจำนวนโครงการและปริมาณการใช้ยางเข้ามาก่อน จึงจะซื้อส่งให้ แทนการซื้อยางเก็บเหมือนปี 2559 จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ล่าสุด มีตอบรับปริมาณยางที่จะใช้เข้ามาเพียง 2 แห่งเท่านั้น ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ยังไม่มี จึงอยากเรียกร้องให้รัฐเร่งปิดจุดรับซื้อโดยด่วนที่สุด เพื่อกระตุ้นราคายางช่วยเหลือชาวสวนยาง

ที่มา: thaich82