หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

รายงานล่าสุดชี้ : มุสลิมอเมริกาจะแซงหน้าชาวยิว ขึ้นอันดับ 2 รองจากชาวคริสต์ภายในปี 2040

รายงานใหม่ล่าสุดของ สำนักสำรวจพิว “Pew Research Center” เปิดเผยว่า ในปี 2017 มีชาวมุสลิมในสหรัฐฯ 3.45 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

ปัจจุบันจำนวนประชากรอเมริกันที่นับถือศาสนายูดาย หรือยิว มีมากกว่ามุสลิม และเป็นกลุ่มศาสนิกที่ถือว่าเป็นอันดับ 2 รองจากชาวคริสต์ แต่คาดว่า ภายในปี 2040 ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไป เนื่องจากประชากรมุสลิมอเมริกันมีการขยายตัวมากกว่ากลุ่มชาวยิว

ผลวิจัยยังคาดการณ์ว่า จำนวนมุสลิมอเมริกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.1 ล้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ภายในปี 2050 โดยจำนวนมุสลิมในสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนประมาณปีละ 100,000 คน อันเนื่องมาจากจำนวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้น และอัตราการให้กำเนิดบุตร

นับตั้งแต่เมื่อทำประมาณการครั้งแรก ในการสำรวจเมื่อปี 2007 ขนาดของประชากรมุสลิมอเมริกันได้ขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันชาวคริสต์อเมริกันรวมทุกนิกาย คิดเป็นร้อยละ 71 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

ที่มา: pewresearch