หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ศอ.บต. อ้างใช้งบ 147 ล้าน! ทำ “ชางลีโฉมใหม่”

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เผยแพร่คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงแรมร้าง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เผยแพร่คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงแรมร้าง “ชางลี” ให้เป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่แบบครบวงจรกลางเมืองยะลา เปิดแผนการใช้พื้นที่อาคารสุดอลังการ ท่ามกลางการถูกสอบสวนความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ “รีโนเวท” โรงแรมชางลี เป็น 1 ใน 4 โครงการที่กำลังถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่รัฐบาลตั้งขึ้น โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้ประชุมกันไปเบื้องต้นแล้ว 2 ครั้ง พบว่าโครงการที่มีปัญหาร้องเรียน 4 โครงการ น่าจะมีประเด็นความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปัญหาเรื่องความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสรุปผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การ “รีโนเวท” โรงแรมชางลีนี้ มีความยาว 2 นาที 59 วินาที จัดทำขึ้นแบบมืออาชีพ ถ่ายทำจากสถานที่จริง และมีภาพจำลองการจัดแบ่งพื้นที่ในอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ ทำนองสนับสนุนว่าถ้ามีการเปิดศูนย์ราชการแห่งใหม่ที่อาคารแห่งนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการมากขึ้นกว่าเดิม เพราะอยู่ใจกลางเมือง แม้ว่า ศอ.บต.จะมีสำนักงานใหญ่โตอยู่แล้วในอำเภอเมืองยะลาเช่นกันก็ตาม

เนื้อหาในคลิปวีดีโอเป็นการบอกเล่าความคืบหน้าการดำเนินโครงการ โดยไม่ได้อ้างชื่อผู้บริหาร ศอ.บต.รายใดว่าเป็นผู้ให้ข้อมูล แต่ในการแชร์ข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของ ศอ.บต. ในลักษณะการรายงานข่าว มีการอ้างอิงว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นการเปิดเผยจาก นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.

ตอนหนึ่งของเนื้อหาข่าว ระบุว่า โรงแรมชางลีเคยเป็นโรงแรมใหญ่ที่สุดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านต่างๆ ที่ครบวงจรแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.ยังอ้างว่าใช้งบประมาณ 147.8 ล้านบาทในการซื้อกิจการโรงแรมชางลี ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาเป็นศูนย์ราชการ รวมทั้งศูนย์กลางการให้บริการประชาชนแบบ “วันสต๊อปเซอร์วิส” หรือแบบ“จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ทั้งๆ ที่ราคาประเมินของสำนักงานบังคับคดี ได้ประเมินราคาทรัพย์สินไว้ที่ 225.4 ล้านบาท

(ตัวเลขงบประมาณนี้ ไม่ตรงกับที่ “ทีมข่าวอิศรา” เคยรายงานเอาไว้ จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2555 เพราะตัวเลขรวมตั้งแต่จัดซื้อและปรับปรุง ซ่อมแซม รีโนเวท ใช้งบทั้งสิ้น 263.6 ล้านบาท อ่านได้ใน…เปิดงบปรับปรุง “โรงแรมร้างชางลี” เฉียดร้อยล้าน! ออฟฟิศใหม่ ศอ.บต.)

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงแรมชางลีโฉมใหม่ ยังอธิบายถึงการจัดสรรพื้นที่ของโรงแรมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ชั้น 1 เป็นศูนย์อาหาร จุคนได้ 400-500 คน รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชั้น 2 เป็นห้องประชุมสัมนาที่เปิดให้ส่วนราชการในพื้นที่มาจัดกิจกรรม เพื่อประหยัดงบประมาณ ชั้น 3 เป็นสำนักงาน ศอ.บต.ส่วนหน้า

ชั้น 4 เป็นห้องสมุดและสถาบันกวดวิชาสำหรับเยาวชน ซึ่ง ศอ.บต.เตรียมทำ MOU กับสถาบันกวดวิชาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชั้น 5 ปรับเป็นห้องทำงานของส่วนราชการอื่นในพื้นที่ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.จังหวัด) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนหน้า เป็นต้น สำหรับชั้น 6-15 จัดเป็นที่พักของข้าราชการและผู้มาติดต่อราชการที่ ศอ.บต. สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการได้ประมาณ 400 คน

สำหรับข้อกังวลของประชาชนเรื่องพื้นที่จอดรถนั้น ศอ.บต. เตรียมปรับพื้นที่บริเวณอาคารเพื่อรองรับรถยนต์ของผู้ที่มาใช้บริการกว่า 150 คัน และจะเปิดอาคารอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้า

นอกจากนั้น ศอ.บต.ยังได้วางแผนการใช้ประโยชน์โรงแรมชางลี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการ เช่น ที่ทำการศูนย์บริการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่, ศูนย์บริการกิจการฮัจญ์, ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักกิจการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์กลางอาเซียน และ IMT-GT จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย), สถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นต้น

“การที่ ศอ.บต.หยิบยกเรื่องการจัดซื้อโรงแรมชางลีขึ้นมา เพราะทุกภาคส่วน ทุกองค์กรมีความคิดเห็นตรงกันคือ ต้องการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุนและสิ่งที่ปรากฏเห็นได้ชัด คือการขอให้ ศอ.บต.ได้ทำหน้าที่เยียวยาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเยียวยาความรู้สึกทางด้านจิตใจและสังคม เพื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่น และลดความรู้สึกหวาดกลัวแก่บุคคลนอกพื้นที่ที่เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการประเมินความรู้สึกและการสร้างสังคมน่าอยู่ที่ประเมินค่าไม่ได้ ปัจจัยความสำเร็จจะอยู่ที่กระบวนการขับเคลื่อนที่แฝงไปด้วยประโยชน์ในอาคารนี้ ให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล แบ่งปัน นำไปสู่การสร้างสันติสุข” นายศุภณัฐ กล่าว

ที่มา: https://www.isranews.org