หน้าแรก ข่าวในประเทศ

นักท่องเที่ยวแห่ชิมทุเรียนฟรี ในงานเทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร 1

นักท่องเที่ยวนับพันคนแห่เดินทางเข้าร่วมรับประทานทุเรียน และผลไม้ชนิดต่างๆ ฟรี กันอย่างเอร็ดอร่อย ภายในงาน “เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร 1” เพื่อการท่องเที่ยว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา จัดขึ้น

วันนี้ (26 ส.ค.) ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายวิรัต แซ่ตัน นายก อบต.ตาเนาะแมเราะ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันเปิดงาน “เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร 1” โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์นับพันคนเดินทางมาร่วมรับประทานทุเรียน และผลไม้นานาชนิดฟรีในงานกว่า 2,000 คน


โดยภายในงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ร่วมการแข่งขันกินทุเรียน แข่งขันกินไก่เบตง แข่งขันกินหมี่เบตง แข่งขันกินวิบากผลไม้ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ และผู้ที่ไปเที่ยวงานจะได้ชิมผลไม้รสเด็ด หลากหลายชนิดฟรีตลอดทั้งงาน สร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างมาก

  นายวิรัต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา จัดงาน “เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร 1” ครั้งที่ 6 ขึ้น ที่บริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมประจำปีของเกษตรกร รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขาย และรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ และตำบลใกล้เคียงใน อ.เบตง รวมทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก ความหวงแหนรักษ์ถิ่นที่อยู่ และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น


รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านปิยะมิตร 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ของอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ของ อ.เบตง จ.ยะลา อีกด้วย

ที่มา: http://www.manager.co.th