หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

“ทีเคปาร์คยะลา” จัดแสดง นิทรรศการและภาพถ่าย “โอรังอัสลี วิถีคนไพร”

อุทยานการเรียนรู้ หรือทีเคปาร์คยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลา จัดแสดงนิทรรศการ และภาพถ่าย “โอรังอัสลี วิถีคนไพร” เพื่อนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม ในพื้นที่ภาคใต้

วันนี้ (25 ส.ค.) ที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา หรือ TK park Yala ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ได้ร่วมกับเทศบาลนครยะลา จัดแสดงนิทรรศการ “โอรังอัสลี วิถีคนไพร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราว สภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของโอรังอัสลี (Orang Asli) ในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมทั้งเผยแพร่ ถ่ายทอด และส่งต่อความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์ดั้งเดิม ของกลุ่มชนพื้นเมืองในภูมิภาคภาคใต้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนกระตุ้นให้มีความเข้าใจด้านความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชนชั้น และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

โดยในนิทรรศการที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้มีการแสดงภาพถ่ายของชนเผ่าโอรังอัสลี ทั้งที่เคยมีอยู่ในอดีต และภาพปัจจุบัน ซึ่งอยู่อาศัยในแถบภาคใต้ พร้อมทั้งการดำเนินเรื่องราวสมมติที่อยู่อาศัยของชนเผ่าโอรังอัสลี ให้แก่ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้

นายดุลฟิรตรี เจ๊ะมะ นักออกแบบกิจกรรมของทีเคปาร์คยะลา เปิดเผยว่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเรื่องราวของชนเผ่าโอรังอัสลีในครั้งนี้ เพื่อนำเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ เปิดเผยสู่โลกภายนอก ซึ่งในนิทรรศการ “โอรังอัสลี วีถีคนไพร” จะพาผู้เข้าชมไปสัมผัส และเรียนรู้ไปกับ “อัสลี” ผ่านการสื่อสารด้วยภาษา “อ” ใน 12 เรื่องราว เปิดมุมมองจากธรรมชาติของโอรังอัสลี ผ่านภาพถ่ายจากเหล่าศิลปิน และช่างภาพท้องถิ่น เปิดจินตนาการด้านศิลปะจากธรรมชาติ ค้นหาลวดลายสร้างเอกลักษณ์ด้วยตนเอง เปิดประสบการณ์ทางความเข้าใจกับวิถีการใช้ชีวิตแบบอิสระของโอรังอัสลี เปิดหูเปิดตาเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีสำคัญ ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมของโอรังอัสลี

“โดยรายละเอียดกิจกรรม และนิทรรศการ “โอรังอัสลี วีถีคนไพร” ได้จัดแสดงองค์ความรู้ของโอรังอัสลี หรือที่รู้จักกันในนามของชนเผ่า “ซาไก” ที่มีมาช้านาน โดยส่วนหนึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยด้วย โดยกลุ่มซาไกนี้จะมีกลุ่มวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ในที่นี้จะศึกษาถึงประวัติ ลักษณะทั่วไป วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่อยู่อาศัย และแนวโน้มในอนาคตของชนเผ่าซาไก ที่มีลักษณะแตกต่างจากความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างมาก ทำให้เราได้ความรู้ และข้อคิดเกี่ยวกับซาไกอีกมากมาย” นายดุลฟิรตรี เจ๊ะมะ กล่าว

ซึ่งในวันที่ 8-10 กันยายน 2560 จะมีการนำนิทรรศการดังกล่าวไปจัดแสดงที่ทีเคปาร์ค เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร อีกครั้ง

ที่มา: ww.manager.co.th/