หน้าแรก สร้างสรรค์ ตามรอยอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

ทางเลือกใหม่ ของเกษตรกรใน อ.ธารโต จ.ยะลา รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทุเรียน เพื่อยกระดับสินค้า

เกษตรกรสวนทุเรียนใน อ.ธารโต จ.ยะลา ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทุเรียน เพื่อยกระดับสินค้า และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

วันนี้ (23 ส.ค.) ที่โครงการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของชุมชนธารโต 2 อ.ธารโต จ.ยะลา ตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการนำของเกษตรกรตัวอย่าง คือ นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี ซึ่งเป็นทั้งเกษตรกรสวนทุเรียน และเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งได้ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยได้รวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ จัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทุเรียน เพื่อยกระดับสินค้า และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

โดยกลุ่มแปรรูปผลผลิตทุเรียนกลุ่มนี้ มีเกษตรกรใน 2 หมู่บ้าน ของ อ.ธารโต จ.ยะลา เข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2560 โดยจะมีการรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่ และนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอด ทุเรียนกวน

นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เกษตรกรผู้ดำเนินโครงการ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการ 9101 ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเข้ามารวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกร และทำงานร่วมกัน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งการรับซื้อผลผลิตทุเรียน ทางโครงการก็กำหนดราคาที่สูงกว่าท้องตลาดประมาณ 2-5 บาท นอกจากนี้ ยังเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาทำงาน โดยการจ้างตามราคาค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท โดยใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางพารา มาทำงานที่กลุ่มแปรรูปทุเรียน

“สำหรับตลาดส่งออกผลผลิตที่ได้แปรรูปแล้ว ส่วนใหญ่จะส่งขายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการสั่งซื้อทางเว็บเพจ เฟซบุ๊ก และการบอกต่อๆ กันของลูกค้าผู้บริโภค ซึ่งผลผลิตที่แปรรูปแล้วก็จะส่งไปถึงลูกค้าที่สั่งเข้ามาจากทั่วประเทศทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ สมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะนำไปขายต่อได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้เช่นกัน โดยจะได้รับผลตอบรับร้อยละ 10 บาท ต่อการนำผลลิตที่แปรรูปไปขาย” นายธำรงศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา ในปีนี้มีค่อนข้างน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไป ทำให้ผลผลิตทุเรียนลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ตลาดมีความต้องการสูง ส่งผลให้ราคาทุเรียนในพื้นที่มีราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อผลผลิตมีจำนวนน้อยลง ทางกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปผลผลิตทุเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้ก็จึงได้คิดนำโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ มาแปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพ และยกระดับราคาที่สูงขึ้นอีกเท่าตัว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจในสินค้าแปรรูปทุเรียน สามารถเข้าไปชมหรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก Oak Thamrongsak Chumnummani และทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-4967-0481 ติดต่อนายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เกษตรกร

ที่มา: http://www.manager.co.th