หน้าแรก สร้างสรรค์ ตามรอยอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

ประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ตรงกับ วันที่ 1 กันยายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อกำหนดวันอีดอีฎิ้ลอัดฮา
วันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1438
ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐