หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

องค์กรประชาสังคมกว่า 200 องค์กร ยื่น คปต. 50 ล้าน หวังแก้ปัญหามุ่งคืนสันติสุข

คปต. 50 ล้านบาทวันสุดท้ายคึกคัก ยื่นเจตจำนงขอทำโครงการแล้วกว่า 200 องค์กรภาคประชาสังคม หวังการแก้ปัญหามุ่งคืนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวานนี้ (21 ส.ค.) นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยถึงการรับลงทะเบียนโครงการ จากององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อของบประมาณ กิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณรวม 50 ล้านบาท ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย และได้ปิดรับรับลงทะเบียนในเวลา 16.30 น. แล้วนั้น

ในเบื้องต้นมีองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงเจตจำนงขอทำโครงการกว่า 200 องค์กร ถือว่าได้รับความสนใจจากภาคประชาสังคมอย่างมาก โดยโครงการที่ลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งนี้ จะนำสู่การตรวจเอกสารเพื่อความถูกต้อง และจะสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น เพื่ออนุมัติดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อนำสู่การจ่ายงบประมาณให้แต่ละองค์กรที่ได้รับเลือก เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายให้เป็นรูปธรรม ตามที่รัฐบาลคาดหวัง นั่นคือการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ในหลากมิติ และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาคประชาสังคมเพื่อความมั่งคง มั่นคั่ง และยั่งยืน

ที่มา: www.manager.co.th