หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ คืบ เผยศูนย์การแพทย์ เดินหน้าแล้ว 24.41 %

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มวล. พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 ว่า การก่อสร้างโดยภาพรวมของโครงการศูนย์แพทย์ มวล. ในเดือนนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 24.41 ถือว่าน่าพอใจและเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ในส่วนของการก่อสร้างอาคารอำนวยการ (อาคาร A) ซึ่งมีขนาด 5 ชั้น ปัจจุบันโครงสร้างหลักเกือบเสร็จแล้วทั้งหมด อยู่ระหว่างการมุงหลังคา ซึ่งการมุงหลังคาจะแล้วเสร็จในเดือนนี้ ส่วนอาคารโรงพยาบาล จะประกอบด้วย อาคาร B,C,D มีขนาด 9 ชั้น โดยอาคาร B และ C กำลังสร้างในชั้นที่ 4 ส่วนอาคาร D กำลังสร้างชั้น 3 ภาพรวมคาดว่าในต้นปี 2561 จะสามารถสร้างโครงสร้างหลักได้แล้วเสร็จทั้งหมด และจะดำเนินการในขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมและงานระบบได้ต่อไป

นายสมบัติ กล่าวต่อว่า ส่วนอาคารบ้านพักบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 ชั้น ขนาด 160 หน่วย จำนวน 1 หลัง ตอนนี้กำลังก่อสร้างในชั้นที่ 3 อาคาร R2 บ้านพักบุคลากรโสด สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง หลังละ 80 หน่วย กำลังก่อสร้างในชั้นที่ 3 อาคาร R3 บ้านพักบุคลากรครอบครัว 3 หลัง หลังละ 60 หน่วย ปัจจุบันกำลังก่อสร้างในชั้นที่ 1และชั้นที่ 2 อาคาร R4 บ้านพักเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 25 หน่วย ปัจจุบันกำลังก่อสร้างในชั้นที่ 2 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเร่งรัดให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญาทุกหลัง

“หลังจากที่ได้มีการปรับแผนใหม่แล้ว การก่อสร้างก้าวหน้าไปมากและใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ ขณะนี้ได้ส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 6 งวดงาน ถึงสิ้นปี 2560 จะมีการส่งมอบงานอีก 4 งวดงาน รวมเป็น 10 งวดงาน โดยเราจะเร่งรัดให้โครงการการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามสัญญา ซึ่งศูนย์การแพทย์แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จ จะมีขนาด 750 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการเฉลี่ยปีละกว่า 1 ล้านคน วันนี้พวกเราชาววลัยลักษณ์เร่งทำงานกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป” นายสมบัติ กล่าว

ที่มา: www.matichononline.co.th