หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ขนส่งยะลา สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนธีรวิทยา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนธีรวิทยา อ.เบตง จ.ยะลา โดย ส.ต.ต.อาแซ เบ็ญนา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของ 2 โรงเรียนใน อ.เบตง ได้แก่ โรงเรียนธีรวิทยา และโรงเรียนจงฝามูลนิธิ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนในอนาคต จึงมีความจำเป็นจะต้องปลูกฝังวินัยจราจร โดยเริ่มจากกฎหมายจราจร การเรียนรู้ป้ายสัญญาณจราจร พร้อมด้วยการมีน้ำใจ และวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

ทึ่มา: www.manager.co.th