หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

โปรดเกล้าฯ “พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์” ขึ้นแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่

เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 28 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งนายทหารรับราชการ 831 นาย โดยในส่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏว่าได้มีการปรับเปลี่ยน พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ขยับจากรองแม่ทัพ ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ แทน พล.ท.ปราการ ชลยุทธ ซึ่งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยขยับไปเป็นรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนตำแหน่งในระนาบบรองแม่ทัพ พลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 พลตรีคุณวุฒิ หมอแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 (ผบ.พล ร.5) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตรีเกื้อกูล อินนาจักร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4

คลิ๊กอ่านพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 831 นายพล

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDF