หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

คปต. ดึงภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดงบหนุนกิจกรรมสร้างสันติสุข

เมื่อวานนี้ (14 สค.60)พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย ระบุว่า รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.)ขึ้นมา เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งรายงานผล,ความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีรับทราบโดยตรง ซึ่งโครงการดังกล่าวตนเองเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดขึ้น

‘การสร้างสภาวะแวดล้อม ให้คิดและมองมุมบวก ทำให้สร้างผลักงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งภาคประชาสังคมเป็นคนมีอุดมการณ์,จิตอาสา ทำให้การเชื่อมต่อกับภาครัฐฯทำได้ง่ายยิ่งกว่า เพราะกลุ่มคนดังกล่าว ได้สร้างกระบวนการ ทั้งความจริงใจ การมีส่วนร่วม กับผู้คนทั้งในรูปแบบกิจกรรม และอื่นๆไว้ก่อนหน้าแล้ว

พล.อ.อุดมชัย กล่าวต่อว่า การที่ให้ภาคประชาสังคมเคลื่อนตัวได้ จำเป็นที่ภาครัฐฯจะต้องสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น เดินไปตามเป้าหมายสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งองค์ประกอบจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้

ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างความรับรู้ให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ามาอบรมกว่า 500 องค์กร ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะนอกจากองค์กรภาคประชาสังคม ที่ประชาชนให้การยอมรับ เป็นผู้ชี้นำสังคม ซึ่งมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่อีกด้วย

‘โครงการขับเคลื่อนนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาท แต่สิ่งที่ได้ไปมากกว่านั้น คือองค์กรภาคประชาสังคม ได้ทั้งเขียนโครงการของบประมาณตามหลักเกณฑ์ มีความเข้าใจเจตนาของภาครัฐ รวมทั้งเกิดพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม ในการหันมาจับมือแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืนในท้ายที่สุด’นายไกรศร กล่าว

ที่มา: http://www.konkao.net

http://www.naewna.com

http://songkhlatoday.com