หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวบ้านเตรียมเฮ! ยะลาเตรียมงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา วันที่ 25-27 ส.ค.

ยะลาเปิดการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 ส.ค.60 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขยายผลโครงการพระราชดำริของจังหวัดยะลา สร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์แก่ทุกส่วนราชการ อีกทั้งเป็นการยกระดับราคาผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดยะลา และที่สำคัญคือการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา พร้อมลิ้มลองรสชาติอาหารจากเมนูทุเรียนถึง 23 เมนู