หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง แข่งชีววิทยาโอลิมปิกที่อังกฤษ

นักเรียนไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ให้ประเทศไทยจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกที่เมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 264 คน จาก 68 ประเทศเข้าร่วม

น.ส.ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ อายุ 18 ปี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คว้าเหรียญเงินการจากแข่งขัน ส่วน น.ส.จุฑารัตน์ อริยะดำรงขวัญ อายุ 18 ปี จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.สุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ อายุ 17 ปี จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และนายณภัทร เกียรติวงศ์วณิช อายุ 17 ปี จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้าเหรียญทองแดง

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศคือการแข่งขันความรู้ทางด้านชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1960 แต่ละประเทศส่งผู้แทนเป็นทีมละ 4 คนและมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมละ 2 คน

การแข่งขันในปีนี้เป็นครั้งที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 ก.ค. ที่เมืองโคเวนทรีของอังกฤษ

การสอบแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ สอบภาคทฤษฎีและ ภาคปฎิบัติ (การทดลองในห้องแล็บ) เนื้อหาควบคุมในเรื่องของชีววิทยาตามหัวข้อ Cell Biology, Molecular Biology, Plant Anatomy and Physiology, Animal Anatomy and Physiology, Ethology, Genetics and Evolution, Ecology และ Biosystematics

ที่มา: http://www.bbc.com/thai