หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

ยะลาจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานในหลวง รัชกาลที่ 10 ให้ประชาชนจิตอาสา

จังหวัดยะลา จัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานแก่อำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ในพื้นที่รวม 3,520 คน และส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน 6,480 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560

เพื่อนำไปใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ

ที่มา: www.manager.co.th