หน้าแรก ข่าวในประเทศ

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษไป-กลับ สำหรับชาวนราธิวาสไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และเจ้าหน้าที่กองกิจการฮัจย์ ศอ.บต.ร่วมในพิธี ท่ามกลางญาติพี่น้องของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาส่งจำนวนมาก

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในเทศกาลฮัจย์ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนประมาณเกือบ 3 ล้านคน ในจำนวนนี้มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วยประมาณ 8,833 คน กล่าวได้ว่า “ฮัจย์” จึงเป็นศูนย์รวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมตลอดมา เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งนี้อย่างมั่นใจ โอกาสนี้ ขออำนวยพรให้คณะผู้แสวงบุญอิ่มเอิบกับผลบุญ และเดินทางกลับสู่มาติภูมิด้วยความภาคภูมิใจ

รัฐบาลได้มอบหมายให้บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดระบบเช่าเหมาลำจากนราธิวาส– มาดีนะห์ และหาดใหญ่ – มาดีนะห์ ทั้งเที่ยวบินไปและกลับ สำหรับการเดินทางในระบบเช่าเหมาลำที่นราธิวาสวันนี้ (24 ก.ค.60) มี 2 เที่ยวบิน มีผู้แสวงบุญเดินทางทั้งหมด 586 คน โดยเที่ยวแรกกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 เวลา 11.30 น. มีผู้เดินทางไปแสวงบุญจำนวน 287 คน โดยเที่ยวบินที่ 2 ออกเดินทางเวลา 14.40 น. มีผู้เดินทางไปแสวงบุญจำนวน 289 คน สำหรับการจัดพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560มีจำนวน 4 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 1,153 คน

ที่มา: http://m.naewna.com

ขอบคุณภาพจาก: facebook