หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4/ผทพ.ของรัฐบาล พบปะพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มภาคประชาสังคม “กลุ่มแม่บ้านสวนโอน”

เมื่อ 30 มิ.ย.60 เวลา 1300, พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4/ผทพ.ของรัฐบาล พบปะพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มภาคประชาสังคม “กลุ่มแม่บ้านสวนโอน” (ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา) เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำ ในการทำกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีกันในชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ณ วัดหนองครก ม.4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ที่มา: http://aec-tv-online2.com/?p=31614