หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

คปต.ส่วนหน้า ชี้แจงการดูแลชาวไทยพุทธใน จชต. ทำมาอย่างต่อเนื่อง

“พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร” หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หรือ คปต.ส่วนหน้า ชี้แจงการดูแลชาวไทยพุทธในพื้นที่ จชต. ได้กระทำมาแล้วอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ไม่เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ ก็เพื่อความสบายใจของคนไทยพุทธที่กลับสู่ภูมิลำเนา

จากกรณีที่ ปรากฏข้อความใน สื่อ บางแห่ง ที่กล่าวถึงโครงการ”ชวนไทยพุทธกลับภูมิลำเนา” ซึ่งเป็นโครงการของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศอ.บต. โดยได้มีการของบประมาณในการดำเนินการ จาก คปต.ส่วนหน้า หรือที่ สื่อ มักจะเรียกกันว่า ครม.ส่วนหน้า ด้วยการการตั้งข้อสงสัยว่า คปต.ส่วนหน้า จะจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการนี้อย่างไรนั้น

พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร รมช.กลาโหม และ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หรือ คปต.ส่วนหน้า กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้การแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น”วาระแห่งชาติ” และได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ ในการสร้างความปลอดภัย และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนไทยพุทธ โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ชาวไทยพุทธ ที่ย้ายออกจากพื้นที่ จากปัญหาความไม่ปลอดภัย ได้กลับมายังถิ่นที่อยู่เดิมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการจัดงบประมาณนั้น เนื่องจากเป็นการของบประมาณระหว่างปี จึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการปรับเกลี่ยจากงบประมาณปลายปีของหน่วยงานส่วนกลาง และหากไม่มี จะดำเนินการเพื่อจัดสรรงบกลางให้ต่อไป เพื่อการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการดูแลทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ให้สามารถที่จะอยู่ในสังคมเดียวกันด้วยความรักความเข้าใจภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรีและ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ในฐานะของประธาน คปต.
ที่ผ่านมา ทางการมีการช่วยเหลือชาวไทยพุทธที่ประสพปัญหาความไม่ปลอดภัย และกลุ่มไทยพุทธที่ต้องการกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการอื่นๆ และที่ไม่เป็นข่าว ไม่เน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพื่อความสบายใจของคนไทยพุทธที่กลับสู่ภูมิลำเนา ซึ่งการไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ รัฐบาล หรือ หน่วยงาน ในพื้นที่ไม่ให้ความช่วยเหลือคนไทยพุทธ แต่ด้วยเหตุผลในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์ ของการแก้ปัญหา ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขณะที่ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในฐานะประธานกลุ่มงานที่ 3 ทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่และต่างประเทศ กล่าวว่า ได้มีการเชิญกลุ่มไทยพุทธทุกกลุ่มใน จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำความเข้าใจ ในสถานการณ์ และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบและการช่วยเหลือชาวไทยพุทธ ให้มีความปลอดภัยมีความเข้มแข็งให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี วันนี้มีการรวมกลุ่มไทยพุทธในพื้นที่ตั้งเป็น สมาพันธ์ไทยพุทธ เพื่อที่จะร่วมมือกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการต่างๆ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นเดียวกับในเรื่องของการทะนุบำรุงพุทธศาสนา พระสงฆ์องค์เจ้า ก็ได้มีการการขับเคลื่อนการดูแลและให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ
หลายอย่าง หลายโครงการ ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มีการเข้าไปแก้ปัญหา เป็นการ ตอบโต้การดำเนินการของฝ่ายตรงข้าม แต่หลายเรื่องต้องทำอย่างเงียบๆ ไม่สามารถที่จะออกข่าว หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะจะกลายเป็นจุดอ่อน ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงขอให้กลุ่มคนไทยพุทธอย่างได้ วิตกกังวล และอย่างได้หลงกลที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างขึ้น เพื่อต้องการเห็นความ แตกแยก ทางความคิดของคนไทยพุทธในพื้นที่

ที่มา: http://www.thainews2017.com

ภาพจาก: http://www.manager.co.th/