หน้าแรก สร้างสรรค์ ตามรอยอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

“OTOP ทั่วไทยประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปิดอย่างเป็นทางการแล้วที่อำเภอสุไหงโก-ลก

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว “OTOP ทั่วไทยประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ครั้งแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เปิดตลาดโดมแอร์เย็นฉ่ำเอาใจผู้บริโภค ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงาน “OTOP ทั่วไทยประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างยิ่งใหญ่

สำหรับงาน “OTOP ทั่วไทยประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดโดยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นำสินค้ามาออกร้านภายใต้โดมขนาดใหญ่ที่ติดเครื่องปรับอากาศเต็มพื้นที่ ขนาด 21×65 เมตร

ภายในงานประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การจัดนิทรรศการเชื่อมโยงศักยภาพของ 3 เมืองต้นแบบ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวแบบครบวงจร) และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (เมืองต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน) ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พร้อมทั้งมีจุดสาธิตสินค้าเด่นของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ การทอผ้า และการสานกระจูด ส่วนที่สอง คือ การจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ มีการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ของใช้ ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่ง ระดับ 3-5 ดาวจาก 29 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 110 บูธ มาเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 14.00-23.00 น. ของทุกวัน จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ส่วนที่สาม เป็นการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาส การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้องชื่อดัง รวมทั้งวงดนตรีพื้นถิ่นนราธิวาส และวงดนตรีพื้นถิ่นของอำเภอสุไหงโก-ลก รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ผู้เที่ยวชมงานได้ร่วมสนุกกับช่วงนาทีทองอีกด้วย

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในด้านนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ได้พยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองชายแดนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์

ซึ่งวันแรกที่เปิดงานมียอดจำหน่ายมากกว่า 1 ล้าน 9 แสนบาท ทั้งที่เป็นงานระดับอำเภอ แต่ยอดจำหน่ายเทียบได้กับการจัดงานในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะใช้โอกาสนี้ในการศึกษาถึงวิธีการ ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า OTOP ที่มาจากทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดและยกระดับสินค้า OTOP ในพื้นที่ ให้ได้รับการยอมรับในตลาดระดับประเทศมากยิ่งขึ้น

ที่มา : http://thainews.prd.go.th